Przejdź do menu Przejdź do treści

Akredytacja dla przedmiotu "Analiza danych z pakietem SPSS i Statistica" realizowanym na FiR

Przedmiot "Analiza danych z pakietem SPSS i Statistica" realizowany na studiach II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach otrzymał akredytację ARIADNA. Dzięki udziałowi w programie nasza Uczelnia uzyska wsparcie w działalności badawczej i dydaktycznej.

O Programie

Program ARIADNA daje możliwość wymiany informacji oraz doświadczeń w zakresie popularyzowania analiz ilościowych pomiędzy jego uczestnikami i ekspertami Predictive Solutions. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy będą uczestniczyć w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu z oceną co najmniej dobrą, uzyskają certyfikat SPSS technology junior expert w zakresie:

  1. Podstawowe konwencje pracy z programem.
  2. Operacje na plikach danych, zarządzanie zbiorami danych, operacje na zmiennych.
  3. Okno raportów.
  4. Elementy analizy statystycznej: opis statystyczny (częstości, statystyki opisowe, eksploracja, tabele krzyżowe), ogólny model liniowy jednej zmiennej, korelacje parami, regresja liniowa, klasyfikacja (hierarchiczna analiza skupień), redukcja wymiarów (analiza czynnikowa, analiza korespondencji), testy nieparametryczne (chi-kwadrat, K prób niezależnych).

Certyfikat ten jest mocnym atutem na konkurencyjnym rynku pracy.

O kierunku Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość to studia kształcące specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, ułatwiające uzyskanie prestiżowych certyfikatów i kwalifikacji zawodowych. Podczas praktycznych zajęć "Analiza danych z pakietem SPSS i Statistica" prowadzonych przez: dr Joannę Trzęsiok, dr Dorotę Rozmus i dr Ewę Genge, Studenci kierunku zapoznają się z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics, dzięki któremu FiR otrzymał akredytację Predictve Solutons.

Za pomocą akredytacji, studenci Finansów i Rachunkowości mogą uzyskać swobodny dostęp do rozwiązania PS IMAGO PRO lub PS IMAGO (opartych na silniku analitycznym IBM SPSS Statistics).

Więcej informacji

Szczegółowe informacje nt. Programu można znaleźć na stronie.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca