Przejdź do menu Przejdź do treści

Finanse i rachunkowość - studia magisterskie na UE Katowice

Finanse i rachunkowość to studia kształcące specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, ułatwiające uzyskanie prestiżowych certyfikatów i kwalifikacji zawodowych.

Główne atuty:

 • Program studiów dopasowany do rynku pracy, przygotowany we współpracy z praktykami
 • Wiedza i kompetencje absolwentów doceniane na rynku pracy
 • Wieloletnie doświadczenie w kształceniu finansistów – profesjonalna kadra łącząca wiedzę naukową z doświadczeniem eksperckim
 • 6 programów specjalności: Finanse i technologie cyfrowe, Finanse zrównoważone, Nowoczesne zarządzanie bankiem, Rachunkowość i podatki, Rachunkowość – ścieżka ACCA i program w języku angielskim: ARIMA oraz rozbudowana oferta przedmiotów do wyboru pozwalają na indywidualizację ścieżki kształcenia
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, uwzględniające najnowsze trendy i aktualne kwestie dyskutowane w świecie finansów
 • Warsztaty i wykłady prowadzone przez praktyków i gości zagranicznych
 • Program staży i praktyk umożliwiający zdobycie doświadczenia praktycznego
 • Stypendia na wyjazdy zagraniczne - semestr na uczelni zagranicznej
 • Przygotowanie do uzyskania prestiżowych certyfikatów: ACCA, CIMA, CFA, doradcy podatkowego

Dlaczego warto?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość pozwolą Ci jednocześnie zdobyć specjalistyczne wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości (6 specjalności), doświadczenie zawodowe (program staży i praktyk) oraz doskonalić umiejętności językowe (wykłady w języku angielskim, projekty międzynarodowe, wyjazdy zagraniczne). W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności doceniane na rynku pracy:

 • możliwość zdobycia certyfikatu CIMA,
 • akredytacja ACCA dla specjalności Rachunkowość – ścieżka ACCA,
 • akredytacje CFA, PRMIA i GARP dla specjalności ARIMA,
 • przygotowanie do uzyskania kwalifikacji zawodowych: doradcy podatkowego, dyplomowanego pracownika bankowego, brokera ubezpieczeniowego, doradcy inwestycyjnego, specjalisty ds. CSR i zrównoważonych finansów,
 • akredytacja Predictve Solutons dla przedmiotu "Analiza danych z pakietem SPSS i Statistica", dzięki któremu studenci mogą uzyskać certyfikat SPSS technology junior expert.

Kompetencje po studiach

W trakcie studiów nauczysz się:

 • Zarządzać finansami przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
 • Podejmować decyzje gospodarcze i finansowe w instytucjach finansowych, jednostkach administracji samorządowej i publicznej.
 • Wykorzystywać nowoczesne narzędzia do zarządzania bankami i instytucjami finansowymi oraz korporacjami międzynarodowymi.
 • Sporządzać sprawozdania i plany finansowe zgodnie z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi.
 • Formułować strategie finansowe i strategie podatkowe z uwzględnieniem zagadnień zrównoważonego rozwoju.
 • Zarządzać ryzykiem finansowym z wykorzystaniem różnych instrumentów.
 • Przeprowadzać ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych.
 • Wyceniać instrumenty finansowe i podejmować decyzje inwestycyjne na rynkach finansowych.
 • Analizować sytuację finansową podmiotów gospodarczych.
 • Wykorzystywać narzędzia informatyczne do analizy i prezentacji danych finansowych.
 • Komunikować się z szerokim kręgiem odbiorców, także w języku angielskim na tematy specjalistyczne z zakresu finansów i rachunkowości.

Możliwości pracy po studiach

Jako absolwent kierunku FiR będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich w działach finansowych i księgowych w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i samorządowej, jednostkach budżetowych, w instytucjach finansowych (bankach, funduszach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych), organizacjach NGO oraz w biurach podatkowych i rachunkowych, czy urzędach skarbowych. Możesz też pracować jako analityk finansowy, menedżer ds. ESG czy finansów zrównoważonych oraz zarządzający portfelem inwestycyjnym. Możesz prowadzić działalność gospodarczą jako księgowy, doradca finansowy czy pośrednik finansowy.

Uzyskana wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje pozwolą Ci zostać specjalistą przygotowanym do pracy w sektorze MSP, spółkach giełdowych, międzynarodowych korporacjach oraz instytucjach finansowych, m.in. EY, ING, Getin Bank, Deloitte, PwC, Capgemini, UNILEVER, TDJ, Farmacol, Stalexport, Grenevia, Sopra Steria, Tauron, PGG, Mostostal Zabrze, Alstom.

Program studiów

Metody prowadzenia zajęć są różnorodne – od wykładu tradycyjnego, z użyciem technik multimedialnych i wykładów interaktywnych – po m.in. burze mózgów, opracowanie projektów, analizę studium przypadku, laboratoria informatyczne, dyskusje, debaty oraz wizyty studyjne. Na wielu zajęciach wykorzystujemy arkusz kalkulacyjny (np. Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym, Zarządzanie ryzykiem z Excelem) oraz specjalistyczne oprogramowanie np. SAGE Symfonia, MatLab, pakiety SPSS i Statistica, Power BI Desktop.

Specjalności

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Finanse i technologie cyfrowe
Finanse zrównoważone (nowość!)
Nowoczesne zarządzanie bankiem
Quantitative Asset and Risk Management
Rachunkowość – ścieżka ACCA (także na studiach niestacjonarnych od 2024 roku!)
Rachunkowość i podatki

Pamiętaj, że wybór specjalności Rachunkowość – ścieżka ACCA (ACCA) lub Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) na kierunku Finanse i Rachunkowość (II stopnia) odbywa się na etapie rekrutacji, a nie w trakcie studiów.

Wykładowcy

Doświadczona kadra dydaktyczna ma bogaty dorobek naukowy (publikowany w kraju i zagranicą), regularnie uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych i konferencjach naukowych, prowadzi wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych. Wielu wykładowców to eksperci posiadający doświadczenie praktyczne (biznesowe, doradcze, w sektorze finansowym, w administracji państwowej i samorządowej).

Studenci regularnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z zagranicznych uczelni partnerskich np. University of Verona, University of Split, University of Bari, University of Essex, Keele University.

Programy

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Będąc częścią Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości) zrzesza członków i studentów ze 192 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu.

Współpraca

Studia na kierunku FiR dadzą Ci możliwość uczestniczenia w warsztatach, wykładach i szkoleniach oraz projektach organizowanych wspólnie z partnerami kierunku m.in.:

 • ING Bank,
 • HSBC,
 • UBS Group,
 • PwC,
 • State Street Bank,
 • Global BD Trading,
 • Polski Standard Płatności,
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

Nasi studenci biorą udział w międzynarodowych projektach dydaktycznych organizowanych wspólnie z zagranicznymi uczelniami partnerskimi: 

 • Intensive Programme Sustainable Banking and Finance (InHolland University of Applied Sciences, CEU Universidad San Pablo in Madrid, Universidad Zaragoza, University College Ghent, Université Catholique de l’Ouest Nantes, University of Finance and Administration in Prague), 
 • Project Week in Finance & Logistics (we współpracy z Odisee University Brussels)
 • różnych aktywnościach realizowanych w formule COIL, Collaborative Online International Learning (wspólnie z UCO Angers, VSB - Technical University of Ostrava, InHolland UoAS)

Studenci kierunku FiR mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowo-badawcze w jednym z kół naukowych: 

 • Inżynierii Finansowej,
 • Finansów przedsiębiorstw „Start-up”,
 • Modelowania Finansowego „Quantum”,
 • Analiz Rynku Finansowego,
 • Prawa Finansowego „Aureus”,
 • Rachunkowości „Rachmistrz”.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Finanse i Rachunkowość mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Hiszpanii, Portugalii, Włoch czy Austrii ale również do Chile, Korei Południowej czy na Tajwan.

Po jakich kierunkach można studiować?

Na II stopień studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość zapraszamy osoby z dobrą znajomością języka angielskiego (poziom B2), które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości o aspekty międzynarodowe i zdobyć umiejętności dostosowane do wymagań rynku pracy. Odnajdą się u nas absolwenci kierunków z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania np. Finanse i Rachunkowość, Rachunkowość i Podatki, Ekonomia, Zarządzanie, Finanse menedżerskie, Przedsiębiorczość i Finanse, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Na specjalność Rachunkowość – ścieżka ACCA zapraszamy absolwentów kierunku Finanse i rachunkowość lub pokrewnych.

Jak się dostać

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne. 

Kandydaci na studia drugiego stopnia kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów. W ramach limitów miejsc przyjmowani są kandydaci, których ocena na dyplomie jest nie niższa niż ocena graniczna ustalona przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Wyjątkiem jest kierunek logistyka (3 semestralna), gdzie wymagany jest dyplom inżyniera lub magistra.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Pamiętaj, że wybór specjalności Rachunkowość – ścieżka ACCA (ACCA) lub Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) na kierunku Finanse i Rachunkowość (II stopnia) odbywa się na etapie rekrutacji, a nie w trakcie studiów. 

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   4000PLN [szczegóły i zniżki]

Limit miejsc 

225 - studia stacjonarne
150 - studia niestacjonarne

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7152

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca