Przejdź do menu Przejdź do treści

Finanse zrównoważone

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność „Finanse zrównoważone” prowadzona na kierunku Finanse i rachunkowość została zaprojektowana w oparciu o szerokie i pogłębione konsultacje z praktykami, analizy rynku pracy oraz analizy trendów w otoczenia przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Badania te wykazały, że upowszechnia się konieczność, aby działy finansowe i księgowe przedsiębiorstw oraz instytucje finansowe uwzględniały cele rozwoju zrównoważonego i/lub obszary ESG (Environment, Society, Governance) w:

 • budowaniu strategii kreacji wartości,
 • analizie ekonomicznej i finansowej, 
 • w decyzjach finansowych i inwestycyjnych,
 • wycenie aktywów,
 • planowaniu finansowym i controllingu,
 • zarządzaniu ryzykiem,
 • raportowaniu.

Specjalność Finanse zrównoważone jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, gdzie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z finansów i rachunkowości, którzy mają wiedzę w obszarze nowych regulacji, szans i zagrożeń, które pojawiają się w związku z wdrażaniem rozwoju zrównoważonego oraz rosnącą presją na poprawę zarządzania obszarami ESG w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent specjalności Finanse zrównoważone otrzyma szeroką, specjalistyczną wiedzę z zakresu dostosowywania rachunkowości, finansów korporacji i instytucji finansowych do wyzwań rozwoju zrównoważonego m. in. w obszarze:

 • Zasad raportowania zrównoważonego rozwoju i ESG w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych 
 • Przygotowania przedsiębiorstwa do zewnętrznych ocen ESG, 
 • Opracowywania i koordynacji wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju (lub ESG),
 • Projektowania i wdrażania systemu kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w obszarze zrównoważonego rozwoju,
 • Zarządzania różnymi typami ryzyka ESG,
 • Pozyskiwania funduszy na zrównoważone inwestycje,
 • Budowania portfeli inwestycyjnych z uwzględnieniem aspektów ESG, 
 • Przygotowywania raportów okresowych oraz procedur zapewniających poprawność ujawnień ESG,
 • Wsparcia realizacji due diligence ESG oraz oceny ryzyka ESG,
 • Analizowania regulacji prawnych, wytycznych nadzorczych i trendów rynkowych w sektorze finansowym w zakresie ESG.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności Finanse zrównoważone będą mogli znaleźć zatrudnienie w korporacjach niefinansowych, bankach i innych instytucjach finansowych, podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi, firmach konsultingowych i audytorskich. Absolwenci będą mieć przewagę konkurencyjną w rekrutacji na stanowiska m. in.:

 • Menedżera raportowania zrównoważonego rozwoju,
 • Specjalisty CSR i zrównoważonych finansów,
 • Analityka inwestycyjnego (analityk ESG, analityk zielonych obligacji),
 • Eksperta ds. relacji inwestorskich,
 • Eksperta ds. zrównoważonych inwestycji,
 • Menedżera portfela ESG,
 • Menedżera/konsultanta ds. ESG,
 • Menedżera/konsultanta ds. zrównoważonych finansów.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Specjalność uzyskała pozytywnie opinie przedstawicieli pracodawców, którzy podkreślają jej aktualność i znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarek, wskazując na zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu finansów zrównoważonych.

Studenci specjalności Finanse zrównoważone mają możliwość współpracy ze Kołem Naukowym Finansów Przedsiębiorstw „Start-up” działającym przy Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3