Bezpieczeństwo wewnętrzne – problemy odległe czy bliskie?

Dziekan Szkoły Studiów I i II stopnia dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE i Kurator kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE zapraszają na seminarium pt. "Bezpieczeństwo wewnętrzne – problemy odległe czy bliskie?", które odbędzie się 10 marca 2020 r. w godz. 10:00-13:45 w Auli CNTI naszego Uniwersytetu.


Bezpieczeństwo wewnętrzne – problemy odległe czy bliskie?

Celem seminarium jest upowszechnienie wiedzy o problematyce, której dotyczy nowy kierunek studiów funkcjonujący na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach od jesieni 2019 roku - "Bezpieczeństwo wewnętrzne". Intencją organizatorów jest uświadomienie młodzieży o realnych zagrożeniach występujących w otoczeniu i zachęcenie jej do zgłębiania tej problematyki.

Podczas seminarium praktycy będą prezentować zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności z cyberbezpieczeńswem. Naszymi prelegentami będą specjaliści do spraw bezpieczeństwa z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz eksperci do spraw cyberpezpieczeństwa reprezentujący Narodowy Bank Polski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Udział w seminarium jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. 

Kalendarium

  • 28.02.2020 – termin zgłoszeń wraz z podaniem szacunkowej liczby uczestników seminarium
  • 03.03.2020 – termin informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia
  • 10.03.2020 – termin seminarium

Harmonogram seminarium

Godzina

Harmonogram seminarium

10:00-10:10

Otwarcie seminarium

dr hab. Grzegorz Głód, Prof. UE, Dziekan Szkoły Studiów I i II stopnia

dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE,  Kurator kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne"

10:10-10:40

Cyber – bezpieczeństwo?

Prof. UE, dr hab. Pańkowska, Kierownik Katedry Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

10:40-11:40

Cyberbezpieczeństwo w praktyce

Tomasz Sadowski

Naczelnik Wydziału Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa NBP

11:40-12:00

Przerwa

12:00-13:30

ABW w systemie bezpieczeństwa państwa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

13:30-13:45

Zakończenie


Rejestracja

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: bezpieczenstwo.wew@uekat.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać informację o przewidywanej liczbie uczestników, nazwę szkoły, nazwisko i adres e-mailowy osoby zgłaszającej (odpowiedzialnej za grupę).

Kontakt

dr Adam Polko – menadżer kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne"
dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE – kurator kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne"

bezpieczenstwo.wew@uekat.pl 

Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
ul. Bogucicka 3a
40-287 Katowice