Festiwal Akademicki z udziałem UE Katowice

W dniu 22 maja 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu miał miejsce Festiwal Akademicki, do udziału w którym zostali zaproszeni przedstawiciele wyższych uczelni z naszego regionu. Uniwersytet Ekonomiczny był reprezentowany przez dr Ewę Wójcik, pracownika Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku.


Festiwal Akademicki z udziałem UE Katowice

Przeprowadzony w języku angielskim wykład połączony z zajęciami warsztatowymi pt.: "Modern Banking. Polish and Global Perspective", dotyczył roli instytucji finansowych w życiu gospodarczym i społecznym. Uczniowie odpowiadali na pytania zawarte w quizie dotyczącym historycznych i współczesnych form pieniądza oraz poznali zasady, na których opiera się współczesna bankowość. Na zakończenie wykonali ćwiczenie pozwalające na krytyczne spojrzenie na kwestie związane z finansami, ich znaczenie w życiu oraz wpływ na relacje społeczne.

Były to kolejne zajęcia przeprowadzone w języku angielskim w ramach współpracy partnerskiej pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym a szkołami.