Inauguracja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD)

15 listopada 2021 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 dla najmłodszych studentów naszej Alma Mater w ramach XXV edycji programu edukacyjnego - Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD).


Spotkanie otworzyła przemową Katarzyna Franke – Koordynator programu i Kierownik Centrum Kształcenia przez Całe Życie, która przywitała zgromadzone na sali audytorium i przedstawiła przebieg wydarzenia.

Rozpoczęcie roku akademickiego odbyło się w obecności dr hab. Roberta Wolnego, prof. UE – Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, który przy studenckiej pieśni hymnicznej "Gaudeamus Igitur" w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zainaugurował nową edycję EUD. Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem akademickim, Prorektor wygłosił okolicznościowe przemówienie skierowane do dzieci, w którym podkreślił, jak ważna i przydatna jest znajomość zjawisk ekonomicznych w codziennym życiu, a studiowanie właśnie w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pomoże im w zdobyciu wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów. Następnie, Prorektor wypowiedział formułę otwarcia roku akademickiego 2021/2022 w Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym i życzył wszystkim młodym studentom pomyślności i wytrwałości w drodze po sukces.

Podczas inauguracji nastąpiła podniosła chwila, w której ponad trzydziestu młodych żaków odczytało treść Roty ślubowania akademickiego, zostając tym samym przyjętymi w poczet braci studenckiej. Każdy student otrzymał indeks EUD.

Po inauguracji miał miejsce pierwszy wykład pt. "Zwierzęta i kolory w ekonomii", który wygłosił dr Bartłomiej Gabryś z Katedry Przedsiębiorczości. Młodzi studenci dowiedzieli się, jakie znaczenie mają stosowane przez organizacje kolory, z połączeń jakich barw z koła kolorów  świat biznesu korzysta. oraz jakie przesłanie niosą za sobą tego typu działania w gospodarce. Studenci EUD mieli okazję zmierzyć się z problematyką wykładu, wykonując zadanie w grupach. Młodzi studenci podeszli do ćwiczenia z entuzjazmem, w twórczy i kreatywny sposób dokonali także prezentacji swoich rozwiązań.

Na koniec spotkania odbyła się pamiątkowa sesja zdjęciowa.

Rodzice dzieci uczestniczących w programie EDU wzięli udział w wykładzie pt.: "Kontakt z dzieckiem – doświadczenia świadomego rodzica”, który poprowadziła Hanna Micińska.