Przejdź do menu Przejdź do treści

Korzystne czesne i dogodne formy opłat na studiach niestacjonarnych

Rozumiejąc potrzeby studentów, którzy podejmują pracę już w czasie studiów, doceniając naszych najlepszych żaków, a także z myślą o absolwentach Uniwersytetu kontynuujących naukę na studiach II stopnia przygotowaliśmy korzystne czesne i dogodne formy opłat na studiach niestacjonarnych.

Decyzją Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 20% upusty czesnego otrzymają:

  • za I semestr studiów: absolwenci Uczelni kontynuujący naukę na studiach II stopnia,
  • w kolejnych semestrach: najlepsi studenci - nasi absolwenci, którzy uzyskali średnią powyżej 4.0,
  • studenci naszej Uczelni, którzy podejmą decyzję o przeniesieniu się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne.

Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów przygotowaliśmy możliwość dokonywania opłat za studia w dwóch ratach za każdy semestr:

1) w semestrze zimowym:

  • 50% opłaty -  do 15 października
  • 50% opłaty -  do 15 grudnia

2) w semestrze letnim:

  • 50% opłaty -  do 28 lutego
  • 50% opłaty -  do 30 kwietnia.

Polecamy zapoznanie się z Uchwałą nr 77/2014/2015 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane  z kształceniem studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia niestacjonarnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz innych opłat.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3