"Matematyka bez granic" - podsumowanie

5 czerwca w auli CNTI odbyło się uroczyste podsumowanie międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez granic" edycja Polska 2017, Region Północno-Śląski.

Na spotkanie przybyli nauczyciele i przedstawiciele zwycięskich klas, które najlepiej rozwiązywały zadania z matematyki w językach obcych.

Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek, wraz ze Śląskim Wicekuratorem Oświaty panem Jackiem Szczotką i panią koordynator Regionu Północno-Śląskiego Martą Heblik wręczyli nagrody laureatom. 

Uczestnicy spotkania wysłuchali również wykładu dr Michała Trzęsioka "Jak matematycznie obalono monarchię - kilka refleksji nt. demokracji".

Po spotkaniu nasi goście zwiedzali budynek CNTI z panem dyrektorem Dariuszem Rajfurą.

Lista najlepszych klas w naszym regionie:

Kategoria I – 3 klasy gimnazjalne

 • I miejsce: klasa 3A Gimnazjum nr 21 im. A. Korczyńskiej w Katowicach
 • II miejsce: klasa 3D Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół nr 10 w Gliwicach
 • III miejsce: klasa 3A Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 w Tychach

Kategoria II – 1 klasy szkoły ponadgimnazjalne

 • I miejsce: klasa 1A I L.O. im. E. Dembowskiego w Gliwicach
 • II miejsce: klasa 1D I L.O. im. E. Dembowskiego w Gliwicach
 • III miejsce: klasa 1E I L.O. im. L. Kruczkowskiego w Tychach

Ideą konkursu jest Otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami Unii Europejskiej i reszty świata, szkołami oraz samymi uczestnikami.

Cele konkursu 

 • podniesienie zainteresowania uczniów matematyką,
 • zwiększenie stopnia zaangażowania wszystkich uczestników,
 • wzmocnienie własnej inicjatywy,
 • rozwijanie twórczej aktywności uczniów,
 • kształtowanie pracy w grupach,
 • doskonalenie umiejętności językowych

Konkurs działa od 1989 roku, a Polska reprezentowana jest od roku 1993. W 2001 roku patronat nad Międzynarodowym Konkursem "Mathematiques sans frontieres" na terenie Polski objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Aktualnie w Polsce mamy 12 komitetów organizacyjnych (regionów) w tym jeden w Katowicach (region północno-śląski).

Do finału tegorocznej XXVIII edycji (2016/2017) Międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez granic" w regionie północno-śląskim przystąpiły:

 • 28 szkół, w tym: licea/technika 21, gimnazja 7,

 • 47 klas, w tym: licea/technika 35, gimnazja 12,

 • 1399 uczniów, w tym: licea/technika 1046, gimnazja 353,

Zasady konkursu

 • Zespoły klasowe, biorące udział w finale konkursu rozwiązują zadania o różnym stopniu trudności, zróżnicowane pod względem zakresu materiału teoretycznego. 
 • Pierwsze zadanie podane jest w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański). Należy je przetłumaczyć, rozwiązać, a następnie podać rozwiązanie w wybranym języku obcym. Co więcej, rozwiązanie to musi zawierać co najmniej 30 wyrazów
 • W rozwiązywaniu zadań konkursowych bierze udział cała klasa (np. pracując w odpowiednio dobranych grupach). 
 • Czas na rozwiązanie zadań wynosi 90 minut. Ocenie podlega również szata graficzna przedstawionych rozwiązań.

Do tej pory w konkursie uczestniczyli również uczniowie z Włoch, Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Irlandii Północnej, Luksemburga, Hiszpanii, Danii, Finlandii, Austrii, Brazylii, Egiptu, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nigerii, Maroko, Tunezji.

Więcej

Zobacz galerię zdjęć