MBA w ofercie studiów UE Katowice

MBA in Corporate Governance dostępne są teraz dla absolwentów studiów podyplomowych Master of Corporate Governance bądź innych podyplomowych studiów menadżerskich. Master of Business Administration to rozpoznawalne na całym świecie studia menadżerskie. Jakość naszego programu studiów potwierdził The Institute of Internal Auditors (IIA) włączając studia do The IIA’s Internal Audit Academic Awareness Program.

W czerwcu bieżącego roku Senat naszej Uczelni przyjął program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych Master of Business Administration in Corporate Governance. Kandydaci zgłaszający się na studia MBA muszą posiadać między innymi świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Corporate Governance lub świadectwo ukończenia innych podyplomowych studiów menadżerskich.

Studia powstały jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez absolwentów realizowanych na naszej Uczelni od kilku lat studiów Master of Corporate Governance, które teraz traktowane są jako pierwszy poziom kształcenia w ramach programu MBA. Tę samą rangę przypisano innym menadżerskim studiom podyplomowym. 

Jako jeden z zasadniczych walorów studiów Master of Corporate Governance nasi słuchacze wskazywali jakość programu stanowiącego, można powiedzieć, zbiór specjalistycznych szkoleń połączonych w jedną spójną całość. To samo dotyczy programu MBA. Koncepcja nowych studiów MBA opracowana została bowiem przez praktyka, a nad jej ostatecznym kształtem pochylała się interdyscyplinarna Rada Programowa złożona z wybitnych specjalistów – praktyków i jednocześnie dydaktyków.  

Master of Business Administration to rozpoznawalne na całym świecie studia menadżerskie realizowane w ramach zróżnicowanych programów kształcenia, posiadających jednak wspólne – specyficzne cechy. Jakość naszego programu studiów potwierdził The Institute of Internal Auditors (IIA) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zostaliśmy włączeni w The IIA’s Internal Audit Academic Awareness Program. 

Dowiedz się więcej o rekrutacji na studia podyplomowe