Nasi studenci z wizytą w LO w Żorach

W ramach edukacji finansowej młodzieży studentki specjalności Finance and Accounting for Business przeprowadziły lekcję z młodzieżą w języku angielskim.


Wizyta studentów w LO w Żorach

W dniu 20 maja 2019 członkinie Koła Naukowego Inżynierii Finansowej działającego przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych: Julia Han, Zofia Pasterny i Aleksandra Podwika przeprowadziły lekcję w I Liceum Ogólnokształcącym w Żorach.

Studentki zapoznały młodzież z podstawowymi aspektami funkcjonowania na globalnym rynku finansowym z perspektywy indywidualnego konsumenta finansowego. Przygotowały i przeprowadziły ćwiczenia dotyczące podstawowych kalkulacji związanych ze zmianą wartości kapitału w czasie. Zwróciły uwagę na koncepcję edukacji przez całe życie (Life Long Learning).

Wizyta studentów w LO w Żorach
Wizyta studentów w LO w Żorach