Oceny wyróżniające dla naszych kierunków

2 czerwca br. odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego JM Rektor UE w Katowicach prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński wręczył kuratorom kierunków: Analityka Gospodarcza i Gospodarka Turystyczna listy gratulacyjne z okazji przyznania ocen wyróżniających dla tych kierunków przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych. Po ostatniej wizycie Komisji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na mocy Uchwał Nr: 237/2015 i 238/2015 Prezydium PKA z dn. 23 kwietnia br. w sprawie ocen programowych kierunków: Analityka Gospodarcza i Gospodarka Turystyczna prowadzonych na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydało najwyższą ocenę.

Ocenę wyróżniającą otrzymały kryteria: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe oraz wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

We wtorkowym uroczystym spotkaniu, które odbyło się Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych wzięli udział przedstawiciele władz Wydziału oraz studenci.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

Przypominamy, że pod adresem www.ue.katowice.pl/wybieram-ue trwa rejestracja na studia.
Pełna oferta edukacyjna Uczelni wraz opisem wszystkich kierunków i specjalności dostępna jest na stronie:
www.ue.katowice.pl/kandydaci.