Otwarte wykłady dla szkół średnich w Rybniku

26 lutego br. na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku odbyły się wykłady otwarte, skierowane do uczniów szkół średnich. Tym razem swoją obecnością zaszczycił nas prof. dr hab. inż. Joachim Foltys, który przybliżył słuchaczom pojęcia związane z ekonomią.


Otwarte wykłady dla szkół średnich w Rybniku

Joachim Foltys jest profesorem nadzwyczajnym nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i zarządzanie, pracownikiem naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów, monografii oraz opracowań, w tym z listy Filadelfijskiej oraz właścicielem trzech patentów zagranicznych. W obszarze badań naukowych zajmuje się badaniem przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw o charakterze rodzinnym i rzemieślniczym. Swoją uwagę skupia m.in. na wartościach współczesnych organizacji, środowisku cyfrowym, outsourcingu, współczesnych koncepcjach i metodach zarządzania organizacjami (w tym Cloud Organizatzion), harmonii, synergii i podejściu procesowym w organizacji oraz akomodacji zmian interesariuszy organizacji.

W drugiej części spotkania Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji dr inż. Tomasz Zieliński oraz Dziekan dr Grażyna Rzeszotarska wygłosili wykład pod tytułem "Ekonomia w liczbach". PKB, stopy procentowe, czy inflacja nie będą już miały przed uczestnikami żadnych tajemnic. Zdobytą wiedzę zweryfikował przeprowadzony konkurs smartphonowy z nagrodami.

Otwarte wykłady dla szkół średnich w Rybniku
Otwarte wykłady dla szkół średnich w Rybniku
Otwarte wykłady dla szkół średnich w Rybniku
Otwarte wykłady dla szkół średnich w Rybniku
Otwarte wykłady dla szkół średnich w Rybniku
Otwarte wykłady dla szkół średnich w Rybniku