Podsumowanie Konkursu "Matematyka bez granic"

3 czerwca br. w auli CNTI odbyło się uroczyste podsumowanie międzynarodowego Konkursu, na które przybyli nauczyciele i przedstawiciele zwycięskich klas najlepiej rozwiązanych zadań z matematyki.


Matematyka bez granic
Fot. Agata Łyżwa

 

Laureatów Konkursu "Matematyka bez granic" edycja 2019 Region Północno-Śląski, przywitał Prodziekan ds. Edukacji dr hab. Grzegorz Głód, prof UE wraz z Wiceprezydentem Miasta Katowice Waldemarem Bojarunem oraz Śląskim Wicekuratorem Oświaty Jackiem Szczotką.

Uczestnicy spotkania wysłuchali również wykładu dr Michała Trzęsioka pt."Problemy z mylącą intuicją - o matematycznych kłopotach z kotem, kozą i innych animaliach".

Nagrody laureatom wręczyli: Prodziekan ds. Edukacji dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE, Śląski Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka oraz koordynatorzy Regionu Północno-Śląskiego Marta Heblik i Katarzyna Budziłek-Jurek. 

Po spotkaniu nasi goście zwiedzali budynek CNTI z dyrektorem Dariuszem Rajfurą.

Ideą konkursu jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami Unii Europejskiej i reszty świata, szkołami oraz samymi uczestnikami.

Cele Konkursu:

  • podniesienie zainteresowania uczniów matematyką,
  • zwiększenie stopnia zaangażowania wszystkich uczestników,
  • wzmocnienie własnej inicjatywy,
  • rozwijanie twórczej aktywności uczniów,
  • kształtowanie pracy w grupach,
  • doskonalenie umiejętności językowych.

Konkurs działa od 1989 roku, a Polska reprezentowana jest od roku 1993. W 2001 roku patronat nad Międzynarodowym Konkursem "Mathematiques sans frontieres" na terenie Polski objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Aktualnie w Polsce mamy 12 komitetów organizacyjnych (regionów) w tym jeden w Katowicach (region północno-śląski).

Matematyka bez granic
Matematyka bez granic
Matematyka bez granic
Matematyka bez granic
Matematyka bez granic
Matematyka bez granic
Matematyka bez granic
Matematyka bez granic
Matematyka bez granic
Fot. Agata Łyżwa