Seminarium dla opiekunów Olimpiady Przedsiębiorczości

13 lutego 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się seminarium "Mentorship Academy" dla opiekunów merytorycznych zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.


W ramach "Mentroship Academy" – działania towarzyszącego Olimpiadzie Przedsiębiorczości, odbędzie się 3-godzinne seminarium dla opiekunów merytorycznych Olimpiady Przedsiębiorczości, których podopieczni, tj. zawodnicy Olimpiady zakwalifikowali się do etapu eliminacji okręgowych tegorocznej, XIII edycji Olimpiady.

Celem seminarium jest wsparcie metodyczne opiekunów, a także stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń, tym samym wzmocnienie sieci współpracy opiekunów merytorycznych Olimpiady Przedsiębiorczości.

Seminarium poświęcone będzie następującym obszarom tematycznym: źródła wiedzy, proces przygotowania, psychologiczne aspekty przygotowania, formalny i nieformalny system wsparcia.

Seminarium poprowadzą doświadczeni opiekunowie merytoryczni, cieszący się sukcesami w kolejnych edycjach Olimpiady.

Szczegółowe informacje dotyczące "Mentorship Academy" oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Olimpiady, tj. www.olimpiada.edu.pl.