Spotkania z kandydatami na Ukrainie

Między 16 a 18 listopada 2017 r. przedstawiciele naszej Uczelni po raz kolejny będą uczestniczyli w międzynarodowych targach edukacyjnych "Osvita ta kar’era" organizowanych w Domu Ukraińskim w Kijowie. Targi będą poprzedzone spotkaniami z kandydatami ze szkół średnich w Białej Cerkwi, Winnicy oraz Żytomierzu.


Targi rekrutacyjne "Osvita ta kar’era" w Kijowie to największe i najlepiej wypromowane wśród młodzieży wydarzenie tego typu na Ukrainie. W trakcie targów przyszli studenci mają szansę zadać pytania dotyczące studiowania w Polsce, poznać szeroką ofertę edukacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz możliwości rozwoju, które wynikają ze strategicznego położenia naszego regionu. W wyjeździe weźmie udział nasz student z Ukrainy, Mykola Zavhorodnii, który będzie promował Uniwersytet w swoim ojczystym języku. 

Studenci z Ukrainy już od wielu lat stanowią najliczniejszą grupę narodowościową na polskich uczelniach. Według danych GUS, w roku akademickim 2016/2017 przyjechało ich do Polski ponad 35 tysięcy (ponad 7 tysięcy więcej w porównaniu z rokiem poprzednim). Warto dodać, że zainteresowanie studiami w Polsce wśród młodzieży ukraińskiej wciąż rośnie

Ukraina jest jednym z naszych priorytetowych kierunków działań promocyjno-rekrutacyjnych realizowanych za granicą w ramach wspierania internacjonalizacji uczelni. Działania koordynowane są przez Biuro Komunikacji Marketingowej. Targi są objęte patronatem Ministerstwa Edukacji Ukrainy