Targi Edukacji w Rybniku

21 marca 2017 roku na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku nasza Uczelnia gościła młodzież ponadgimnazjalną w ramach Targów Edukacji. W programie przewidziane były wykłady, spotkania z władzami i studentami, a także zwiedzanie Uczelni, gry i inne atrakcje.


Targi Edukacji w Rybniku odbyły się 21 marca 2017 r. Organizatorami targów były WBFiA oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Rybniku.

W ramach spotkania odbyły się: 

11:00 - spotkanie w auli 

  • wystąpienie Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery,
  • wystąpienie Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dra hab. Sławomira Smyczka,
  • wystąpienie Dziekana WBFiA dra inż. Tomasza Zielińskiego (oferta Wydziału),
  • wykład dr Renata Pęciak "Megatrendy we współczesnym świecie",
  • podpisanie umów patronackich z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku oraz Zespołem Szkół nr 2 im. ks. Tischnera w Żorach (obecny będzie Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacjiprof. dr hab. Sławomir Smyczek),
  • spotkanie ze studentami - oprowadzanie po uczelni, gry i konkursy.

10:00 i 12:30 - dodatkowe spotkania w auli

  • z Dziekanem WBFiA (przedstawienie oferty Wydziału),
  • ze studentami (oprowadzanie po uczelni, gry i konkursy).

Każdego roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uczestniczy w wielu targach edukacyjnych o charakterze regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym.

Galeria zdjęć z wydarzenia w portalu Facebook