Przejdź do menu Przejdź do treści

Teacher’s dream - dobrze napisany e-mail od studenta

Wszyscy piszemy e-maile, nie każdy jednak wie, jak to zrobić poprawnie i skutecznie. 9 stycznia w budynku CNTI młodzież uczestnicząca w programie ELiT przekona się, czy zna zasady konstrukcji korespondencji e-mailowej i potrafi je w praktyce zastosować. W ramach multiplayer eventu organizowanego przez Zespół projektu DANTE młodzi adepci ekonomii wezmą udział w warsztatach komunikacji asynchronicznej, podczas których dowiedzą się, jak skonstruować e-mail, który przyniesie oczekiwany skutek, jakich pułapek językowych unikać i co wpływa na odbiór wysyłanych treści.

Multiplayer event rozpocznie się o godz. 15.30 w auli CNTI prezentacją wyników projektu DANTE (Digital Area for Networking Teachers and Educators).

Uczestnicy spotkania i zaproszeni goście zapoznają się z wynikami badania przeprowadzonego w pięciu partnerskich europejskich uniwersytetach, dotyczącego skuteczności komunikacji online w procesie kształcenia. Zaprezentowane zostaną także przygotowane w ramach projektu materiały ze wskazówkami dla dydaktyków, jak skutecznie komunikować się zdalnie oraz w jaki sposób motywować studentów do aktywnego uczestnictwa w kształceniu online.

Z ramienia naszej uczelni projekt realizowany jest przez zespół w składzie: dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE z Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych (kierownik zespołu), dr Anna Urbanek z Katedry Transportu i dr Anna Losa-Jonczyk z Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji. 

Międzynarodowy projekt DANTE (Digital Area for Networking Teachers and Educators) sfinansowanny został w ramach programu Erasmus+.

Partnerzy projektu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska),
  • Technical University of Kosice (Slovakia), 
  • The Polytechnic Institute of Santarém (Portugal), 
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Czechy),
  • UNAK University of Akureyri (Islandia).

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych wśród studentów uczelni wyższych, nauczycieli akademickich i pracowników administracji uczelni oraz stworzenie sieci współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie Biura Doskonałości Naukowej.   

Dołącz do nas

Nasi partnerzy