Trwa rekrutacja na wybrane kierunki studiów stacjonarnych I stopnia

Dołącz do najlepszych! Sprawdź tegoroczne minimalne progi punktowe na kierunki, na które nadal prowadzimy rekrutację.

Zarejestruj się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów i wybierz swój kierunek.

Pamiętaj o terminach:

Rejestracja w IRK i wpłacanie opłaty rekrutacyjnej: do 3 września
Informacja o wstępnym zakwalifikowaniu: status aktualizowany na bieżąco w IRK
Ogłoszenie wyników: 5 września
Składanie dokumentów: 6 - 8 września
Decyzja o przyjęciu na studia: 11 września

Minimalne progi punktowe obowiązujące w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

Kierunki studiów, na które trwa rekrutacja

Min. liczba punktów

Analityka Gospodarcza

105

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

100

Finanse i Rachunkowość (zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku)

81

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

95

Finanse Menedżerskie

107

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne

95

Gospodarka Przestrzenna

85

Gospodarka Turystyczna

93

Informatyka

117

Logistyka

112

Logistyka (z tytułem inżyniera)

125

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (Wydział Zarządzania)

109

Zarządzanie

103

Progi punktowe ustalane są dla danej rekrutacji niezależnie od progów ustalonych dla uprzednio prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Ich wysokość zależy między innymi od liczby kandydatów, osiągniętych przez nich wyników egzaminu maturalnego oraz ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych w danym roku i ma wyłącznie charakter informacyjny. Ze względu na przyjmowane przez każdą uczelnię inne wzory do obliczeń punktacji, wysokości progów punktowych dla danych uczelni nie powinno się porównywać pomiędzy uczelniami (współczynniki stosowane w obliczeniach dla danych uczelni są różne).

Rekrutacja prowadzona jest w ramach tegorocznego limitu miejsc oraz przy osiągnięciu co najmniej minimalnego progu punktowego dla danego kierunku.  

W razie pytań zachęcamy do sprawdzenia FAQ oraz kontaktu z Zespołem ds. Rekrutacji.

Sprawdź również naszą ofertę studiów niestacjonarnych na portalu "Studiuj, pracuj, zarabiaj".