Tydzień Zawodów z udziałem naszego pracownika


14 kwietnia 2021 r. w ramach Tygodnia Zawodów organizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie dr Katarzyna Czech z Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, przeprowadziła wykład na temat Kulturowych uwarunkowań transakcji międzynarodowych. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem.

Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy i popularyzowania wśród swoich uczniów problematyki biznesu międzynarodowego.