Uniwersytet na start! - Przewodnik dla nowych studentów

Najważniejsze informacje w pigułce dla nowych studentów #UEKatowice!

Każdy z nas był kiedyś studentem i doskonale wiemy jakie są początki. Dlatego nie martwcie się, ponieważ przygotowaliśmy dla Was szereg przydatnych informacji, które ułatwią Wam pobyt na naszej Uczelni! 

Zacznijmy od samego rozpoczęcia roku akademickiego 22/23. Następuje on wraz z dniem 1 października. Jest to pierwszy dzień zajęć, który wykładowcy często traktują wstępnie i omawiają kwestie formalne. Uroczyste rozpoczęcie nazywa się Inauguracją Roku Akademickiego i przypada na 6 października 2022 r. W tym dniu często ogłaszane są godziny rektorskie. 

Przejdźmy zatem do konkretów. ;)

Jak w każdym regulaminie bywa, na samym początku pojawiają się najważniejsze pojęcia, a więc i my zaczniemy od małego słowniczka, który pomoże Wam w przyswajaniu dalszej wiedzy. 

 • Dzień lub godziny rektorskie - dzień lub wybrane godziny, w których nie odbywają się zajęcia, jest ogłaszany przez rektora danej uczelni

 • Kolokwium - test sprawdzający wiedzę z konkretnego działu.

 • Lektorat - zajęcia z wybranych przez studenta języków obcych.

 • Opiekun kierunku - osoba pracująca w jednostce organizacyjnej uczelni (dziekanacie) odpowiadająca za sprawy studentów danego roku i kierunku związane m.in. ze składaniem wniosków

 • Praktyki - to obowiązkowe, dodatkowe zajęcia, które student odbywa w wybranej przez siebie firmie, ukierunkowanej pod jego kierunek studiów oraz zainteresowania, dzięki czemu zdobywa dodatkową wiedzę praktyczną.

 • Rektor - najważniejsza osoba na uczelni, która nią zarządza

 • Prorektor - zastępuje rektora oraz odpowiada za pewien zakres zadań, np. za sprawy dotyczące studentów

 • Dziekan - to kierownik danego wydziału.

 • Promotor - nauczyciel akademicki, który pełni rolę przewodnika podczas pisania pracy dyplomowej.

 • Punkty ECTS - punkty przyznawane za zaliczenie przedmiotu; są przyznawane również na uczelniach zagranicznych i pozwalają na kontynuację lub podjęcie nauki na innych uczelniach Europejskich.

 • Sesja - czas zdawania egzaminów przedmiotowych. Odbywa się dwa razy w roku -  po semestrze zimowym oraz semestrze letnim.

 • Specjalność - poszerzenie ścieżki kształcenia o zainteresowania zawodowe, w których odnajduje się i chce pracować student.

 • Sylabus - są w nim umieszczone wymagania związane z danym przedmiotem; w tym sposób jego zaliczenia oraz lista lektur obowiązkowych 

 • Termin “Zerowy”- dodatkowy, często pierwszy termin zaliczenia egzaminu.

 • Tryb poprawkowy - w przypadku nie zaliczenia przedmiotu w pierwszym lub drugim terminie student ma prawo do ubiegania się o możliwość jego zaliczenia w następnej sesji egzaminacyjnej.

 • Wirtualna uczelnia - serwis internetowy, na którym każdy student musi posiadać swoje konto. Umieszczane są w nim oceny z przedmiotów, odbywają się tam wybory przedmiotów dodatkowych, specjalności czy promotorów. Znajduje się tam także plan zajęć czy wiadomości z dziekanatu.

Świetnie!  Poznaliście najważniejsze i najczęściej spotykane słownictwo na uczelni! Możemy zatem przejść do punktu drugiego.

Na samym początku zaczniemy od czegoś łatwego - dziekanat. Każdy kierunek ma swoją “Panią od Dziekanatu” na tej stronie - o tutaj - znajdziecie swój. Aby umówić się na wizytę należy użyć kalendarza Google, który również znajduje się w danym linku i jest pod Waszym kierunkiem. 

Dziekanaty mieszczą się w budynku “A”, a dokładniej:

 • dla studiów stacjonarnych na piętrze I,

 • dla studiów niestacjonarnych na piętrze II. 

Skoro zaznajomiliśmy się już ze Strukturą Dziekanatu przejdźmy do kolejnej ważnej rzeczy, żebyście przypadkiem nie zgubili się na naszym kampusie! Przedstawimy Wam budynki należące do #UEKatowice.

 • Rektorat (R) - najbardziej reprezentatywny budynek naszej Uczelni, znajduje się w nim biuro Rektora. Oprócz tego pełni on funkcje biurowe, reprezentacyjne, kulturalne oraz stanowi centrum relacji z otoczeniem biznesowym i społeczno-politycznym,

 • Budynek A - tutaj oprócz 29 sal dydaktycznych; w tym auli, na której odbywają się najważniejsze uroczystości; znajduje się jedna z dwóch sal gimnastycznych oraz siłownia, na parterze znajduje się sklepik,

 • Budynek B - jest połączony korytarzem z budynkiem A, znajduje się w nim aula, 7 sal wykładowych, 12 ćwiczeniowych oraz sklepik spożywczy.

 • Budynek C - tutaj znajdziecie basen oraz dużą salę gimnastyczną, jest połączony z budyniem B,

 • Budynek E - znajdują się w nim sale dydaktyczne, 

 • Budynek F - znajdują się w nim 3 sale wykładowe, swoją siedzibę ma w nim większość organizacji studenckich

 • Budynek L - znajdują się w nim sale wykładowe oraz aula; wejść można do niego przez budynek E. Znajduje się tam także Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami, 

 • Budynek N - jest to najbardziej oddalony budynek Uniwersytetu Ekonomicznego, można wejść do niego od ul. ks. bpa St. Adamskiego 7 i ul. Koszarowej 6 i 6a, znajduje się w nim m.in. Centrum Języków Obcych,

 • CNTI (@) - to najbardziej nowoczesny budynek UE, znajdują się w nim nowoczesne sale oraz biblioteka akademicka.

Zanim przejdziemy do dalszych informacji, zostaniemy wciąż przy budynkach. Do Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przynależą także dwie biblioteki.

Nie oszukujmy się, biblioteki akademickie odwiedzane są przez studentów najczęściej, kiedy zaczynają pisać swoje prace dyplomowe, ale jednak ważne jest, aby wiedzieć gdzie się znajdują. ;) Zwłaszcza, że często będziecie proszeni przez swoich wykładowców o przeczytanie bądź przyniesienie konkretnych tekstów na zajęcia. 

Jedna z bibliotek znajduje się na naszym kampusie, a dokładniej w budynku CNTI na III piętrze. Druga biblioteka to CINiBA, znajdująca się poza, ale jednak bardzo blisko #UEKatowice. Ważne jest to, że aby skorzystać z biblioteki należy zarejestrować się poprzez tę stronę internetową

Jak już jesteśmy przy budynkach i ich rodzajach to może słów kilka o parkingu. :)

Wielu studentów dojeżdża na #UEKatowice samochodem, już mówimy jak to tutaj działa. Przed naprzeciwko budynku A, zaraz obok Skweru Niezależnego Zrzeszenia Studentów znajdziecie wiele miejsc parkingowych, ale możecie również parkować na ulicy Akademickiej, przed i za budynkiem F.

Parking dostępny jest także przy budynku CNTI, gdzie wjazd reguluje legitymacja studencka. 

W przypadku zajęć w budynku N, parking znajduje się na rogu ulic Adamskiego oraz Koszarowej lub obok Uczelni.

Ważną informacją jest także harmonogram roku akademickiego, do którego właśnie przejdziemy.

Rok akademicki dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni, wśród których znajdują się wakacje zimowe/wiosenne oraz czas największej zmory wszystkich studentów - sesji. W harmonogramie podane są daty trwania poszczególnych okresów. Znajdziecie go na stronie. 

Przejdźmy zatem do czegoś trudniejszego - Wirtualnej Uczelni.

Wirtualna Uczelnia to zmora każdego studenta, jednak kryje w sobie ważne i przydatne informacje. Znajdziecie tam informacje o:

 • planie zajęć,
 • grupie dziekańskiej,
 • grupie językowej,
 • terminie i wyniku wyboru specjalności,
 • ocenach.

O możliwości aktywowania konta w Wirtualnej Uczelni zostaniecie poinformowani przez pracowników Dziekanatu.  

Znajduje się tam również prywatny numer konta bankowego, na który musisz dokonać opłaty za studia (w tym także za np. warunek). Numer Twojego konta bankowego dostępny będzie w Wirtualnej Uczelni w menu "Dane studenta/Finanse".

Na podany numer rachunku bankowego wpłaca się także 22 zł tytułem opłaty za elektroniczną legitymację studencką. W tytule przelewu należy umieścić informację "opłata za legitymację".

Jeśli jesteśmy już przy planach zajęć to może kilka wskazówek jak je czytać oraz jak znaleźć salę?

Plany zajęć zaczynają się od zielonego prostokąta z datą, a pod nim są wypisane godziny trwania zajęć obok których widnieją przedmioty wraz z dopiskiem “Ćwi” - ćwiczenia, “Lek” - lektorat oraz “Wyk” - wykład. Następnie są sale, czyli, np. 300A oznacza,  że zajęcia odbywają się w sali 300 w budynku “A”, kolejno 3/17@, to znaczy, że zajęcia odbywają się na 3 piętrze, w sali numer 17 w budynku CNTI. 

Przejdźmy teraz do logowania na przedmioty z wychowania fizycznego.

Logowanie na zajęcia z wychowania fizycznego będzie odbywało się od 26 września, godz. 9:00, do 30 września, godz. 16:00 na platformie moodle, do której musicie zalogować się za pomocą uczelnianego maila. Następnie musicie zaakceptować wszystkie 3 zgody, które wyświetlą się Wam na stronie głównej. W zakładce projekty znajdują się dni tygodnia oraz godziny, w które odbywają się zajęcia. 

Do wyboru są: pilates, aerobik, siłownia, pływanie, sporty drużynowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, nording walking. 

Inną, często poszukiwaną informacją przez studentów jest tzw. siatka studiów, o której właśnie powiemy słów kilka.

W siatce studiów znajdziecie informacje o zajęciach organizowanych w trakcie wszystkich lat trwania Waszych studiów. Z niej dowiecie się, ile godzin będzie trwał dany przedmiot, jakiego będzie on rodzaju, jaka katedra będzie go prowadzić oraz ile punktów ECTS posiada. 

Dobrze to wszystko wiedzieć, prawda? Sylabus znajduje się tutaj. ;)

Nieodłącznym elementem studiów jest praktyka obowiązkowa, więc może teraz parę zdań o niej?

Na studiach, każdy musi odbyć praktykę obowiązkową, jednak ilość godzin jest różna dla każdego stopnia oraz rodzaju kierunku, np. studia I stopnia, których kierunek jest praktyczny muszą odbyć 720h praktyki, natomiast kierunek ogólnoakademicki do wyrobienia ma 120h. Wyjątkiem jest kierunek International Business, gdzie na studiach I stopnia, student musi odbyć 100h praktyki. 

Pełny wymiar praktyk znajdziecie na stronie. 

Firmę, w której chcecie odbyć praktykę możecie znaleźć sobie sami, ale też możecie skorzystać z bazy stałych ofert praktyk, w której znajdziecie firmy współpracujące z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. 

Na tej stronie znajdziecie pełną procedurą organizacji praktyk. 

Zgłodnieliście od tylu informacji? To teraz przyszła pora na to, co studenci lubią najbardziej - #jedzenie! ;)

Na terenie naszego kampusu znajdują się bufety, w których możecie się posilić. Gdzie się znajdują? Już mówimy!

Budynek B – w suterenach,

Budynek A – na parterze przy wejściu od strony dziedzińca,

Budunek N – na parterze od ul. Adamskiego, przy szatni,

Dodatkowo w budynkach A,B,E,N,CNTI i Filii w Rybniku są rozlokowane automaty vendingowe
z przekąskami oraz napojami zimnymi i ciepłymi. 

Skoro już wiemy, gdzie zjeść coś smacznego, to może teraz informacja o miejscach, w których możecie poznać świetnych i wartościowych ludzi? :D

Na terenie naszej Uczelni działa wiele kół naukowych oraz organizacji studenckich, które chętnie działają na rzecz #UEKatowice, ale przede wszystkim pomagają w zdobyciu doświadczenia czy nowych umiejętności. 

Będąc członkiem organizacji studenckiej, można zdobyć dodatkowe punkty, do… stypendium rektora!

Na naszej Uczelni można ubiegać się o trzy rodzaje stypendiów: 

 • stypendium socjalne,

 • stypendium Rektora,

 • wniosek o zapomogę. 

Informacje na ich temat znajdują się tutaj

Jesteśmy prawie u celu, a więc może jakieś… wyjazdy? ;)

Na naszej Uczelni znajdują się takie programy międzynarodowe, jak: ERASMUS+, PO WER, czy CEEPUS. Wszystkie informacje na ich temat, znajdziecie na stronie. Natomiast tutaj, sprawdzicie z kim współpracuje nasz Uniwersytet. 

Może warto wspomnieć także o kontaktach do wykładowców oraz jak pisać do nich maile. ;)

Kontakt

W zakładce "Alfabetyczny spis jednostek" znajdziecie wszystkie działy oraz katedry działające na #UEKatowice. Klikając w dział/katedrę/jednostkę wyświetlają się Wam wszystkie osoby, które tam pracują wraz z odpowiednim adresem mailowym i numerem kontaktowym. 

E-maile do wykładowców

Maile zaczynamy od "Szanowna Pani/Szanowny Panie" , a kolejno tytuł danego wykładowcy, czyli:

dr hab. - "Szanowny Panie Profesorze/Szanowna Pani Profesor" ,

dr - "Szanowny Panie Doktorze/Szanowna Pani Doktor" ,

mgr - "Szanowny Panie Magistrze/Szanowna Pani Magister".

Przykład

Temat - 2-3 słowa w jakim temacie piszesz

Szanowna Pani Profesor, 

zwracam się z… - wyjaśnij krótko, z jakim pytaniem/prośbą piszesz.

Z poważaniem,

Imię i nazwisko

(Kierunek, stopień i grupa)

Pamiętaj, aby unikać błędów, a także żeby pisać ze swojego uczelnianego adresu e-mail.

Na stronie Uczelni działa także kalendarz, w którym znajdziecie najbliższe wydarzenia odbywające się na kampusie, a także te, w których Uniwersytet bierze udział. Znajdują się tam też godziny dziekańskie/rektorskie.  

Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Hossa” prowadzi sklep internetowy, w którym możecie kupić bluzy, koszulki oraz inne gadżety z logo #UEKatowice. 

A teraz przejdziemy do… social mediów, gdzie będziemy czekać na Wasze zdjęcia z gadżetami, ale też na terenie kampusu!

Dotarliśmy do najlepszego! ;) Jak wiadomo na studiach trzeba być #nabieżąco, dlatego koniecznie zaobserwujcie nas w mediach społecznościowych - @UEKatowice:

Facebook ikona
Instagram ikona
Linkedin ikona
Youtube ikona
Twitter ikona
Snapchat ikona
Spotify ikona
TikTok ikona

To właśnie na nich publikujemy najświeższe, ale także najważniejsze informacje z życia kampusu.  

Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Mamy nadzieję, że nasz poradnik choć trochę Wam pomógł.

Teraz nie zostało nam już nic innego, jak życzyć - POWODZENIA!