Wizyta studyjna uniwersytetu partnerskiego

14 stycznia 2016 r. gościliśmy na naszej Uczelni grupę kandydatów na studia długoterminowe oraz studentów Uniwersytetu Alfreda Nobla w Dniepropietrowsku, którzy zamierzają przyjechać do naszej uczelni w ramach wymiany Erasmus+.

Przyszli kandydaci oraz studenci dowiedzieli się o ofercie dydaktycznej naszej uczelni, odwiedzili kampus oraz spotkali się z polskimi i międzynarodowymi studentami.

Wszystkie międzynarodowe działania promocyjne są koordynowane przez Biuro Komunikacji i Relacji Międzynarodowych.