Wykład nt. przedsiębiorczości w IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu

W ramach współpracy ze szkołami średnimi dr Bartłomiej Gabryś z Katedry Przedsiębiorczości wystąpił z gościnnym wykładem "Triada przedsiębiorczości: kreatywność, proaktywność i podejmowanie ryzyka" w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości organizowanego przez IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.


To preludium dla zbliżającego się Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Wykład prowadzony w formule online, choć różny co do formy, cieszył się jak zwykle dużym zainteresowaniem uczniów IV LO. To kolejny raz gdy dr Gabryś jest zapraszany do poprowadzenia wykładu przez opiekuna Tygodnia Przedsiębiorczości ze strony Liceum mgr Annę Dolińską-Koninę.