Wyniki rekrutacji na studia I i II stopnia

Informujemy, że wyniki rekrutacji na studia pierwszego stopnia niestacjonarne oraz drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne są zamieszczone w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym.

Ponadto w ISR dostępne są również wyniki rekrutacji na studia pierwszego stopnia stacjonarne z dodatkowej rekrutacji.

Polecamy również zapoznanie się z przewodnikami dla kandydatów na studia:
www.ue.katowice.pl/kandydaci/przewodniki-dla-kandydatow.