Wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne oraz II stopnia stacjonarne

Kandydacie! Mamy już wyniki tegorocznej rekrutacji na studia I i II stopnia niestacjonarne oraz II stopnia stacjonarne. Zaloguj się do Internetowego Systemu Rekrutacyjnego i sprawdź, czy dostałeś się na wymarzony kierunek.


Zaloguj się do ISR i sprawdź wyniki rekrutacji

Serdecznie gratulujemy kandydatom przyjętym na pierwszy rok studiów!

Zachęcamy do zapoznania się z niezbędnymi informacjami związanymi z rozpoczęciem nauki na naszym Uniwersytecie.

Logowanie do Wirtualnej Uczelni będzie możliwe pod koniec września (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie).

Wirtualna Uczelnia (e-dziekanat) jest miejscem, w którym każdy Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uzyskuje informacje i zarządza przebiegiem swoich studiów za pomocą udostępnionych narzędzi

Każdy Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiada własny numer konta bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat za studia. Numer Twojego konta bankowego dostępny jest w Wirtualnej Uczelni w menu "Dane studenta/Finanse".

Na podany numer rachunku bankowego należy dokonać wpłaty 17 zł tytułem opłaty za elektroniczną legitymację studencką. W tytule przelewu należy umieścić informację "opłata za legitymację".

Wpłaty za legitymację należy dokonać do 29 września 2017 r.

W przypadku problemów z działaniem Wirtualnej Uczelni prosimy o kontakt z pracownikami właściwego Dziekanatu (na Wydziale) lub o kontakt mailowy: e-dziekanat@ue.katowice.pl

Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym to nie tylko nauka. To także dużo zabawy, radości i czas, aby spełniać marzenia i nawiązać nowe znajomości.

Ważnym elementem akademickiego życia jest aktywne działanie w organizacjach studenckich: branżowych, artystycznych i sportowych oraz kołach naukowych, które są doskonałą okazją do rozwoju osobistego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Uniwersytet Ekonomiczny od zawsze wspiera pasję studentów. Dzięki naszym zajęciom dodatkowym można poznać wielu niesamowitych ludzi, doskonalić swoje umiejętności i zwiedzać świat. Studia to czas szczególny, a z nami będzie jeszcze bardziej wyjątkowy.  

Osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, mogą wypełnić poniższy formularz i przekazać informacje, które ułatwią Uczelni udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym w procesie kształcenia (m.in. dostosowanie sali i planu zajęć do ich potrzeb).

Wypełnienie niniejszego formularza i przekazanie danych jest dobrowolne.

Rekrutacja przebiegła inaczej, niż się spodziewałeś?

Być może wybrany przez Ciebie kierunek nie został uruchomiony. Jednak nic straconego!

Sprawdź nasz informator dla nieprzyjętych i zapoznaj się z listą kierunków na które zostanie przeprowadzony nabór dodatkowy.