XVI Olimpiada Przedsiębiorczości - eliminacje okręgowe na UE Katowice

4 i 10 marca 2021 r. odbyły się eliminacje okręgowe XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Konkurs organizowany od 2005 roku jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 3500 młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością i zarządzaniem, ze szkół średnich z całej Polski. Hasłem przewodnim XVI edycji Olimpiady jest "Biznes w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju".


Olimpiada Przedsiębiorczości opiera się na współzawodnictwie, podczas którego oceniane są wiedza z zarządzania i przedsiębiorczości, umiejętności oraz postawy (zwłaszcza postawy przedsiębiorcze). Stąd - oprócz testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną i rozwiązywanego przez uczestników 4 marca - w kolejnym etapie 10 marca pięćdziesięcioro uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w teście zmierzyło się z zadaniami sytuacyjnymi.

W tym roku z powodu epidemii zawody okręgowe we wszystkich uczelniach ekonomicznych odbywały się zdalnie. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach uczestnicy prezentowali rozwiązania przed komisją łączącą się z zespołami z CNTI. Pięcioosobowe zespoły zawodników były oceniane przez Komisję Okręgową w składzie: prof. Wojciech Dyduch, prof. Grzegorz Głód, dr Bartłomiej Gabryś (jurorzy). Od strony organizacyjnej konkurs wspierali koordynatorzy mgr Łucja Waligóra, mgr Krzysztof Wąsek, mgr Magdalena Dominiczewska oraz mgr Krzysztof Kalamus z ramienia Komitetu Głównego. Sekretarzem Komisji była mgr Małgorzata Bakalarska-Dyduch. Oprócz poprawności merytorycznej, oryginalności pomysłów i możliwości wdrożenia rozwiązań, komisja oceniała dynamikę pracy zespołowej, walory prezentacji i umiejętności przekonania zawodników do swoich rozwiązań.

Do finału, który odbędzie się 1 kwietnia br. w Warszawie, zaproszonych zostanie 15 osób z okręgu katowickiego. Uczestnicy Olimpiady Przedsiębiorczości walczą o indeksy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Trzymamy kciuki za naszych olimpijczyków i mamy nadzieję na spotkanie ich na zajęciach w następnym roku akademickim!

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Olimpiady: www.olimpiada.edu.pl