Zajęcia ELiT i UETW odwołane

Informujemy, że zajęcia dla uczestników programu edukacji ekonomicznej Ekonomia dla Liceum i Technikum oraz dla słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku zostały odwołane.


W związku z komunikatem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych, na mocy Zarządzenia nr 27/20 z dn. 11 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zawiesza się wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia organizowanych przez Uniwersytet. 

Komunikat dla uczestników ELiT

Zajęcia, w tym wykłady i warsztaty dla uczestników programu edukacyjnego ELiT zostają zawieszone do odwołania. O terminie wznowienia zajęć zostaną Państwo poinformowani mailowo oraz przez stronę internetową. 

Komunikat dla słuchaczy UETW

Wszystkie zajęcia w tym wykłady, lektoraty, zajęcia komputerowe i zajęcia sportowe (bilard, taniec i gimnastyka) dla słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku zostają zawieszone do odwołania. O terminie wznowienia zajęć zostaną Państwo poinformowani na stronie internetowej.