Zajęcia online dla uczestników programu ELiT

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, Centrum Kształcenia przez Całe Zycie (CKpZ) dostosowało zajęcia do warunków kształcenia zdalnego. Dla uczestników programu edukacyjnego Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT) nauczyciele akademiccy naszej Uczelni przygotowali zajęcia online.


Zajęcia online dla uczestników programu edukacyjnego ELiT

Pierwsze zajęcia dla młodzieży odbędą się 20 kwietnia br. o godzinie 17:30, przewidujemy cykl spotkań co 2 tygodnie.

O szczegółach zajęć uczestnicy letniej edycji ELiT zostaną poinformowani mailowo. Na stronie głównej ELiT w zakładce kontakt znajdują się dane teleadresowe Centrum oraz adresy mailowe pracowników.

W zajęciach mogą wziąć udział również uczestnicy, którzy byli nieobecni na pierwszych zajęciach letniej edycji, a którzy zgłosili chęć uczestnictwa w zajęciach przez formularz elektroniczny dostępny na stronie programu.

Każdy z uczestników, który będzie uczestniczył w zajęciach zobowiązany jest do wypełnienia i odesłania oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach prowadzonych w formie online. Oświadczenie mailowo otrzymają wszyscy uczestnicy programu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach!