Zasady obsługi kandydatów podczas pandemii

W związku z rosnącą liczbą potwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w całym kraju, a także mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo, wizyty w Dziale Rekrutacji możliwe są tylko po uprzednim umówieniu się (mailowym lub telefonicznym). Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. obsługi kandydatów.


Zasady obsługi kandydatów podczas pandnemii
  • Wizyty w Dziale Rekrutacji, co do zasady, możliwe są tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu [kontakt].    
  • Odwołania od decyzji lub nowe podania kierowane do Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomira Smyczka przyjmujemy drogą elektroniczną (podanie zachowuje moc prawną) lub za pośrednictwem poczty.
  • W przypadku pozytywnej decyzji Prorektora umożliwiającej rekrutację na studia, pomagamy zdalnie kandydatowi zarejestrować się w systemie IRK, wybrać kierunek oraz uzupełnić podanie elektroniczne.
  • W przypadku składania teczki z kompletem dokumentów rekomendujemy dosłanie jej pocztą. Dokumenty można złożyć również osobiście, po wcześniejszym ustaleniu terminu.