Zasady rekrutacji na rok 2016/2017

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji na studia I i II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Szczegółowe informacje dostępne są w sekcji "Kandydaci" pod adresem: www.ue.katowice.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji