Specjalność: Quantitative Asset and Risk Management

Jeśli lubisz przedmioty ścisłe i znasz dobrze język angielski wybierz specjalność Master Program Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA). Program ten, realizowany w ramach konsorcjum uczelni europejskich przez University of Applied Sciences bfi Vienna, University of Bologna, Alexandru Ioan University of Iași oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, posiadający akredytację CFA Institute prowadzony jest w języku angielskim i daje unikalną możliwość zdobycia podwójnego dyplomu. Warunkiem otrzymania podwójnego dyplomu oprócz spełnienia wszystkich wymogów zapisanych w programie studiów jest uzyskanie minimum 30 punktów ECTS w uczelni partnerskiej.

Celem niniejszej specjalności jest dogłębne zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych poprzez połączenie elementów zarządzania aktywami z zarządzaniem ryzykiem. Elementem wyróżniającym specjalność ARIMA jest koncentracja procesu dydaktycznego na poznawaniu zjawisk przenikania ryzyka do każdego aspektu zarządzania aktywami. Ze względu na unikatowość programową specjalizacji, absolwent będzie poszukiwanym specjalistą do spraw zarządzania aktywami i ryzykiem nie tylko w kraju, ale również za granicą. Najlepsi studenci mogą otrzymać stypendium CFA Institute, które pokrywa koszty przygotowania i egzaminu Chartered Financial Analyst.

Szczegółowe informacje dostępne są w języku angielskim