Przewodnik dla kandydatów na kierunek Logistyka (studia II stopnia) semestr letni, od lutego

Złożenie dokumentów oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej