Studia prowadzone w językach obcych

Studia pierwszego stopnia

Wydział Zarządzania 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Studia drugiego stopnia

Wydział Zarządzania 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń 

** - nowość