Informacje dla osób biorących udział w warsztatach edukacyjnych dla Seniorów 28 października


Zapisane osoby prosimy o stawienie się przy wejściu do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach (plac Sławika i Antalla 1, wejście od ul. Olimpijskiej) o godz. 14:15, skąd zostaną Państwo przeprowadzeni do Sali konferencyjnej nr 8, gdzie odbędą się zajęcia.

 
Uaktualniony program wydarzenia: 

14:30 - 14:45 Oficjalne otwarcie

14:45 - 15:45 Akademia NASK Internet dla Seniora - pierwsze kroki w wirtualnym świecie

15:45 - 16:00 Przerwa

16:00 - 17:30 Cryptoparty: Podstawy cyberbezpieczeństwa i prywatności w Internecie

17:30 - 17:45 Przerwa

17:45 – 18:30 Urządzenia mobilne w codziennym życiu - zagrożenia i korzyści

18:30 – 19:30 Sztuczka na wnuczka, czyli o fałszywych informacjach w przekazach medialnych