Kolejna edycja Międzynarodowej Olimpiady Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych

W dniu 20 września odbyła się po raz dwunasty Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych "Trzeci Wiek na Start", tym razem po raz pierwszy na Stadionie Śląskim w Chorzowie.


Obrazki przedstawiają uczestników podczas zmagań sportowych.

W olimpiadzie udział wzięło 250 zawodników z 30 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którzy walczyli o swoje rekordy w kilkunastu dyscyplinach sportowych.

Przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku wzięli udział w turnieju boule, pchnięciu kulą, biegu na 60 m oraz turnieju łuczniczym.

Słuchacze UETW Halina Biesiada, Henryk Karliński oraz Ireneusz Sporys, otrzymali pamiątkowe medale, każdy z zawodników walcząc o najlepszy wynik poprawił swój rekord życiowy, nie zabrakło emocji, uśmiechów i sportowej rywalizacji.

Podczas tegorocznej olimpiady przedstawiciele UETW udział wzięli również w konferencji nt . "Zdrowego i aktywnego życia seniora", która została sfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu.