"Święta Barbara w niebie na ziemi i pod ziemią"

W dniu 3 grudnia odbył się kolejny wykład z historii sztuki, który poprzedzony został krótkim występem wokalnym Zespołu Pieśni i Tańca Silesianie i wprowadził słuchaczy w iście barbórkowy nastrój.