Przejdź do menu Przejdź do treści

Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku kończy kolejny rok akademicki

6 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2023/2024 dla Słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku.

 

Zebranych gości i uczestników UETW powitała Katarzyna Franke, Kierownik Centrum Kształcenia przez Całe Życie, która podsumowała miniony rok akademicki 2023/2024 i podziękowała za wspólny czas, pełen zaangażowania w uczestnictwo na zajęciach edukacyjnych, ale przede wszystkim za realizację i zaangażowanie w dodatkowych inicjatywach. 

W uroczystości zakończenia roku akademickiego udział wzięli: dr hab. Robert Wolny, prof. UE, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem oraz pracownicy UE zaangażowani w współtworzenie programu dla seniorów: dr Łukasz Szewczyk, dr Mateusz Muszyński z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, dr Elwira Poleszczuk, mgr Bożena Kopoczyńska z Centrum Języków Obcych, mgr Barbara Brachacka i mgr Renata Szymczyk z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz słuchacze UETW.

Prorektor dr hab. Robert Wolny, prof. UE pogratulował słuchaczom aktywnego udziału, zaangażowania w wykładach i zajęciach dodatkowych oferowanych w ramach uniwersytetu zgodnie z ideą Kształcenia przez Całe Życie. W swoim wystąpieniu przybliżył Seniorom także koncepcję Europejskiego Miasta Nauki, tytułu przyznanego miastu Katowice w 2024 roku oraz podziękował za aktywny udział w licznych wydarzeniach organizowanych na rzecz projektu. 

W trakcie minionego roku słuchacze uczestniczyli w wykładach przygotowanych przez pracowników uczelni, ekspertów, edukatorów, przedsiębiorców, pracowników instytucji kultury, przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, instytucji bankowej, przedstawicieli Rady Miasta Katowice. Seniorzy brali udział w zajęciach językowych z angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego. Nie brakowało warsztatów komputerowych oraz zajęć sportowych na sali gimnastycznej i basenie, a także zajęć tanecznych i gry w brydża.

Słuchacze brali udział w licznych wydarzeniach kulturalnych: koncertach, spektaklach, wystawach, wycieczkach mieli okazję uczestniczyć w zorganizowanych wyjazdach i wycieczkach do ciekawych zakątków i miejsc o charakterze historyczno-kulturalnym, nie zabrakło integracji i dobrego humoru. 

W minionym roku akademickim Centrum Kształcenia przez Całe Życie zrealizowało dwa partnerskie projekty „Bliżej regionu, bliżej świata, seniorzy historia, kultura, sztuka i zabytki” w którym pozyskano środki na realizacje z Miasta Katowice. Dzięki współfinansowaniu udało się zrealizować wykłady z historii sztuki, slajdowisko podróżnicze, spotkania autorskie oraz wycieczki. Projekt został objęty Mecenatem Miasta Katowice. 

W ramach nawiązanej współpracy międzynarodowej z francuskimi stowarzyszeniami seniorów w maju br. odbył się kolejny wyjazd grupy miłośników języka i kultury francuskiej do Francji. Opiekunem grupy francuskiej jest mgr Jolanta Pawlowski, słuchaczka UETW, lektorka języka francuskiego a zarazem koordynator współpracy międzynarodowej oraz członek Rady Programowej UETW. 

Seniorzy mieli okazję reprezentować UETW w Międzynarodowej Olimpiadzie Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych "Trzeci Wiek na Start" w Łazach.

Zakończenie roku akademickiego uświetnił koncert muzyczny utalentowanej wokalistki mgr Bożeny Kopoczyńskiej, która zaprezentowała bogaty i wysoki poziom artystyczny. W repertuarze artystki znalazły się min. utwory Ireny Jarockiej i Ewy Demarczyk oraz klasyczne pieśni rosyjskie. 

Słuchaczom UETW życzymy miłego wypoczynku oraz zapraszamy do rekrutacji w kolejnym roku akademickim.

Galeria zdjęć

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Województwa Śląskiego – Współorganizatora Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca