W sobotę 9 listopada zapraszamy na koncert patriotyczny


9 listopada o godz. 16.00 w Muzeum Historii Katowic przy ul. Szafranka 9 odbędzie się  koncert z okazji Święta Niepodległości.

Tegoroczny koncert patriotyczny poświęcony jest kulturze muzycznej ziemi cieszyńskiej. W programie koncertu znajdują się pieśni nadolziańskie w artystycznym opracowaniu podchodzących z tej ziemi kompozytorów: Jana Sztwiertni i Józefa Hadyny, a także oparte na motywach cieszyńskich utwory fortepianowe Witolda Lutosławskiego. Uzupełnienie programu stanowi poezja nadolziańska oraz dalsze pieśni ludowe z tego regionu. 

Wykonawcami koncertu są

Edyta Nowicka – sopran

Damian Chróściński – tenor

Roman Michalski – recytacje

Tadeusz Trzaskalik – fortepian, słowo o muzyce

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy