Większa czcionka na stronie

Informujemy, że w celu powiększenia wyświetlanej strony należy na klawiaturze przytrzymać klawisz Ctrl oraz jednocześnie wciskać klawisz plus (+) do momentu uzyskania pożądanej wielkości tekstu na stronie.

Aby pomniejszać widok strony należy na klawiaturze przytrzymać klawisz Ctrl oraz jednocześnie wciskać klawisz minus (-) do momentu uzyskania pożądanej wielkości tekstu na stronie.

Aby powrócić do pierwotnego, oryginalnego widoku należy wcisnąć jednocześnie klawisze Ctrlzero (0)