Bezpieczeństwo w biznesie - studia licencjackie na UE Katowice

osoba pisząca na komputerze, obok napis "Bezpieczeństwo w biznesie"

Bezpieczeństwo w biznesie to interdyscyplinarny kierunek studiów o profilu praktycznym skierowany do przyszłych przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, a także do osób zatrudnionych w instytucjach publicznych współpracujących z przedsiębiorstwami. Przygotowuje on uczestników studiów do rozpoznawania zagrożeń występujących w otoczeniu biznesowym organizacji oraz do zapobiegania tym zagrożeniom. W toku studiów studenci uczą się również jak rozwiązywać problemy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w biznesie. Program studiów jest tak skonstruowany, aby studenci zdobywali praktyczne umiejętności związane z oceną ryzyka zidentyfikowanych zagrożeń i posiadali społeczne kompetencje do pracy w zespołach zarządzania kryzysowego oraz potrafili podejmować działania w sytuacjach stresowych. Podczas zajęć studentom przekazywana jest wiedza teoretyczna oraz kształtowane są ich umiejętności praktyczne. Wykładowcy kierunku Bezpieczeństwo w biznesie wykorzystują bogatą gamę narzędzi dydaktycznych, a w szczególności warsztaty, symulacje, projekty, gry strategiczne.

Dlaczego warto?

W dynamicznie zmieniającym się i niepewnym otoczeniu zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje współpracujące z biznesem muszą w coraz większym stopniu dbać o szeroko pojęte bezpieczeństwo organizacji. Dlatego systematycznie wzrasta znaczenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, a tym samym wzrasta ranga specjalistów zajmujących się tą problematyką. Wybierając kierunek Bezpieczeństwo w biznesie możesz zyskać kwalifikacje, które są coraz bardziej pożądane u pracowników, a także umiejętności, które są wskazane przy prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Kompetencje po studiach

Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:  

 • rozpoznawania zagrożeń pojawiających się w otoczeniu biznesowym,
 • analizy i oceny ryzyka zagrożeń,
 • zarządzania ryzykiem w transporcie, spedycji i logistyce,
 • bezpieczeństwa w nieruchomościach biznesowych,
 • bezpieczeństwa imprez masowych, 
 • bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • cyberbezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwa systemów finansowych, 
 • kierowania zespołami w sytuacjach kryzysowych i współpracy w takich zespołach.

Warto podkreślić, że w trakcie zajęć z przedmiotu Podstawy cyberbezpieczeństwa studenci uzyskują niezbędną wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu Cybersecurity Fundamentals Certificate CSX.

Możliwości pracy po studiach

Studiowanie na kierunku stwarza możliwości pracy w sektorze prywatnym oraz publicznym. Przygotowuje do bezpiecznego prowadzenia własnej firmy, a także do pracy w zespołach pracowniczych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach otoczenia biznesu. W szczególności mogą oni pracować w sztabach zarządzania kryzysowego w firmach, jednostkach samorządu terytorialnego, jak również mogą zajmować się koordynowaniem prac zespołów zabezpieczających imprezy masowe oraz odpowiadających za utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa publicznego. Uzyskane w trakcie studiów umiejętności informatyczne połączone z wiedzą dotyczącą ochrony danych i informacji przygotowują absolwentów także do pracy na stanowiskach administratora i koordynatora ochrony danych oraz bezpieczeństwa oprogramowania i systemów teleinformatycznych.

Program studiów

Program studiów na kierunku jest tak przygotowany, aby stopniowo zapoznawać studentów z różnymi aspektami bezpieczeństwa przedsiębiorstw i innych organizacji. Podczas kolejnych semestrów nauki studenci zdobywają wiedzę ekonomiczną pozwalającą im na rozpoznawanie zagrożeń występujących w otoczeniu rynkowym organizacji oraz zapobieganie tym zagrożeniom. Mając na względzie podniesienie umiejętności praktycznych studentów, w programie studiów przewidziane zostało 720 godzin praktyk zawodowych. W programie studiów znajdziesz takie przedmioty, jak m.in. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Wywiad gospodarczy, Zarządzanie ryzykiem w sektorze TSL.

Wykładowcy

Zajęcia dydaktyczne na kierunku są prowadzone przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu oraz przez przedstawicieli praktyki gospodarczej zajmujących się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym: cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem imprez masowych, zapewnianiem bezpieczeństwa energetycznego. Wśród zewnętrznych ekspertów prowadzących zajęcia na kierunku są: naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego jednego z urzędów miast, dyrektor podmiotu zapewniającego transport publiczny, specjalista od cyberbezpieczeństwa oraz analityk ryzyka w zakresie tworzenia start-upów.

 • dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, cytat
 • Dr Adam Polko, cytat

Współpraca

Kierunek współpracuje z przedsiębiorstwami oraz z różnymi instytucjami otoczenia biznesu, a w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego. Partnerem strategicznym kierunku jest Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. Na kierunku prowadzimy również współpracę międzynarodową z Northern Business School z Hamburga, w której realizowany jest program studiów Security Management.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Bezpieczeństwo w biznesie mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wybierają Portugalię, Francję, Holandię, Hiszpanię, a są i tacy, którzy wyjeżdżają do Korei Południowej, Argentyny, czy Egiptu.

Co można dalej studiować?

Studenci kierunku Bezpieczeństwo w biznesie po ukończeniu studiów mogą kontynuować naukę na:

 1. kierunku Przedsiębiorczość i Finanse;
 2. kierunku Zarządzanie publiczne ze specjalnością Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach publicznych,
 3. pokrewnych kierunkach dotyczących zarządzania.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

Wejdź na stronę www.irk.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek!  

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.   

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK. Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 5. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

 6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli opłata nie została jeszcze zaksięgowana w systemie IRK.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   2600 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe

Kierunek Bezpieczeństwo w biznesie realizowany jest wyłącznie na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Na studia niestacjonarne pierwszego stopnia nie organizujemy konkursu świadectw. Kandydat po wypełnieniu elektronicznego podania składa komplet dokumentów w wyznaczonym terminie. 

Limit miejsc 

50 osób

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice