Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność prowadzona jest w ramach studiów I i II stopnia i kierowana do osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z tworzeniem treści multimedialnych (biznesowych, dziennikarskich, artystycznych). To specjalność dla wszystkich, którzy  chcą rozwijać kompetencje w zakresie:

 • projektowania graficznego tworzenia animacji;

 • pisania scenariuszy gier komputerowych, programów telewizyjnych, krótkich form filmowych, reklam;

 • opracowywania koncepcji projektów multimedialnych i zarządzania nimi;

 • copywritingu - tworzenia angażujących treści zarówno do druku, jak i publikacji w sieci;

 • marketingu narracyjnego, wykorzystującego na potrzeby firm i instytucji, obraz, formy video i tekst.

Na studiach licencjackich budujemy umiejętności w zakresie projektowania komunikacji i informacji, przygotowywania projektów multimedialnych, w tym stron internetowych, tworzenia ciekawych i angażujących narracji. Na studiach magisterskich znajdą swoje miejsce zarówno absolwenci tej i podobnej specjalności ukończonej na I stopniu, którzy zamierzają rozwinąć swoje umiejętności, jak również absolwenci innych kierunków, którzy zdobytą wiedzę chcą uzupełnić i nauczyć się m.in. tworzenia reklam, krótkich form filmowych, programów telewizyjnych, gier komputerowych, a także przygotowania produktów cyfrowych i zarządzania nimi.

“Budowanie narracji w coraz większym stopniu staje się sztuką budowania światów” [Jenkins 2003: 112], dlatego sztukę opowiadania (poprzez tekst, obraz, film, grę) oraz umiejętność projektowania treści multimedialnych (dostosowanych do różnych platform i odbiorców) uważamy za kluczowe kompetencje pracowników branży kreatywnej. Do ich rozwoju chcemy zainspirować studentów tej specjalności.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent tej specjalności:

 • będzie posiadał umiejętności w zakresie projektowania grafiki i animacji (Adobe Illustrator,  Photoshop, InDesign, Animate),
 • znał zasady projektowania komunikacji organizacji z otoczeniem na każdym jej etapie z wykorzystaniem różnych formatów i platform,
 • pozna zasady projektowania doświadczeń użytkownika (UX), dla projektów cyfrowych,
 • zdobędzie wiedzę z zakresu scenopisarstwa jako formy projektowania narracji (filmowych, telewizyjnych, gier);
 • pozna różne techniki narracyjne, które są wykorzystywane w procesie tworzenia i promocji treści cyfrowych, w tym w ramach digital storytelling; 
 • będzie umiał zarządzać projektem, promować wytworzony produkt, w tym z użyciem najnowszych technologii.
 • będzie posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne przygotowanie i wdrażanie strategii komunikacyjnych, zwłaszcza w sferze wizualno-narracyjnej.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwent tej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie:

 • w branży medialnej (redakcje prasowe, telewizyjne, wydawcy portali internetowych) – m.in. jako projektant kreatywny;
 • w agencjach reklamowych jako specjalista komunikacji wizualnej, współpracujący przy tworzeniu nowych marek i promowaniu nowych produktów;
 • w szeroko rozumianej branży kreatywnej – jako twórca (gier, narracji filmowych, kampanii reklamowych itp.), które mają potencjał biznesowy i angażują odbiorców;
 • w agencjach graficznych jako specjalista strategii komunikacyjnych;
 • w agencjach PR jako specjalista ds. komunikacji wizerunkowej;
 • w wydawnictwach i innych firmach z różnych branż na stanowiskach związanych z grafiką, projektowaniem, kreatywną promocją treści w środowisku cyfrowym,
 • we własnej firmie (freelancer), tworzącej treści kreatywne;

4. DODATKOWE INFO

Studenci specjalności Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji na studiach w ramach zajęć praktycznych, pracując zarówno indywidualnie, jak zespołowo, przygotowują własne projekty. Część z nich jest prezentowana w formie np. plakatów podczas konferencji naukowych (np. ICTECH 2017) lub jako projekty dyplomowe, jest wykorzystywana komercyjnie, m.in. identyfikacja wizualna firm i instytucji, strony www firm i osób prywatnych, projekty grywalizacyjne wdrażane do firm.