Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Rozwój przemysłów kreatywnych oraz zwrot w kierunku komunikacji wizualnej w biznesowych i pozabiznesowych formach przekazu sprawia, że niezwykle potrzebni są specjaliści, potrafiący projektować właśnie ten typ komunikacji. "Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji" to specjalność, dzięki której studenci nabywają umiejętności informatyczne oraz projektowe, a także zdobywają szeroką wiedzę z zakresu sztuki, designu i narracji, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku.

Specjalność kierowana jest do osób pragnących pozyskać i rozbudować wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania technik multimedialnych, tworzenia fabuł i scenariuszy form użytkowych oraz kreowania komunikacji wizualnej na potrzeby marketingu narracyjnego, reklamy, biznesu oraz mediów społecznościowych. Specjalność łączy wiedzę i umiejętności z różnych dyscyplin, m.in. zagadnienia marketingowe i designerskie z szerokim zakresem umiejętności graficznych, edycyjnych dla tekstów i multimediów oraz tworzeniem komunikacji wizualnej.

Studenci nabywają umiejętności praktyczne, głównie poprzez ćwiczenia pod okiem specjalistów i przygotowywanie własnych projektów oraz wiedzę teoretyczną dzięki szeregowi wykładów stanowiących uzupełnienie dla zajęć o charakterze praktycznym. Program studiów oparty jest o standardy międzynarodowe w zakresie kształcenia w obrębie sztuk kreatywnych i komunikacji wizualnej.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent tej specjalności będzie:

 • znał zasady projektowania komunikacji organizacji z otoczeniem na każdym jej etapie – od pojedynczego projektu, po złożone kampanie,
 • posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne przygotowanie i wdrażanie złożonych i rozbudowanych strategii komunikacyjnych, zwłaszcza w sferze wizualno-narracyjnej,
 • znał potencjał sektora kreatywnego oraz prawne i ekonomiczne konteksty jego funkcjonowania,
 • potrafił konstruować fabułę, posługując się różnymi technikami narracyjnymi,
 • posiadał praktyczne umiejętności w zakresie projektowania grafiki i animacji komputerowej oraz stron www,
 • umiał pracować w zespole, zarządzać projektem, pozyskiwać wsparcie na jego realizację, promować wytworzony produkt - w tym z użyciem najnowszych technologii.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwent tej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach prasowych, telewizyjnych i portali internetowych jako projektant kreatywny;
 • agencjach reklamowych jako specjalista komunikacji wizualnej, współpracujący przy tworzeniu nowych marek i promowaniu nowych produktów;
 • agencjach graficznych jako specjalista strategii komunikacyjnych;
 • przemysłach kreatywnych jako twórca narracji i fabuł gier komputerowych oraz filmów reklamowych;
 • w agencjach PR jako specjalista ds. komunikacji wizerunkowej;
 • w redakcjach i wydawnictwach na stanowiskach związanych z grafiką i projektowaniem.