Specjalność: zarządzanie komunikacją organizacji

1. OPIS SPECJALNOŚCI

W każdej firmie i instytucji czy organizacji pozarządowej potrzebni są specjaliści zajmujący się komunikacją, promocją oraz relacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi. To właśnie aspekt skutecznego zarządzania, zarówno sferą komunikacyjną danej organizacji, jak i jej sferą wizerunkową, stanowi prawdziwe wyzwanie współczesnego biznesu.

Specjalność „Zarządzanie komunikacją organizacji” to idealna oferta dla wszystkich tych, którzy chcą zajmować się komunikacją, promocją, relacjami wewnętrznymi, marketingiem i jednocześnie zarządzać projektami, zespołami ludzi, firmami.

To idealna oferta dla tych, którzy kiedyś chcą zajmować kierownicze stanowiska, być doradcami zarządów czy prowadzić własny biznes. Do pełnienia funkcji kierowniczych w zawodach związanych z komunikacją i promocją potrzebna jest zaawansowana wiedza i umiejętności w zakresie biznesowo-zarządczym (zarządzanie, przedsiębiorczość, zarządzanie projektami) oraz komunikacji społecznej (PR, promocja, marketingu, komunikacja kryzysowa). Innowacyjna oferta specjalności Zarządzanie komunikacją organizacji łączy aspekt zarządzania i komunikacji organizacji (firm, instytucji i organizacji pozarządowych).

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

W ramach specjalności pogłębiane są: wiedza, umiejętności oraz kompetencje związane z kształtowaniem wizerunku organizacji oraz jej promocją, a także wiedza biznesowa z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania.

Zajęcia na specjalności to w przeważającej mierze warsztaty, w trakcie których studenci przygotowują się do wykonywania zawodów związanych z komunikacją społeczną oraz profesjonalnym zarządzaniem. Wszystkie zajęcia praktyczne prowadzone są przez znakomitych praktyków PR i zarządzania.

W ramach niektórych przedmiotów zajęcia prowadzone są metodą projektową, dzięki czemu studenci będą przygotowywać strategie i plany działań w zakresie komunikacji (PR i promocji) dla realnych organizacji. Studenci będą mogli w praktyce ćwiczyć zarządzanie komunikacją organizacji, czyli planowanie, organizowanie, kierowanie oraz kontrolowanie działań w zakresie komunikacji i promocji.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwent tej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

  • menedżer w instytucjach, firmach i organizacjach;
  • kierownik projektu;
  • pełnomocnik zarządu ds. komunikacji;
  • samodzielny specjalista ds. promocji;
  • kierownik działu komunikacji wewnętrznej;
  • doradca ds. komunikacji korporacyjnej;
  • specjalista ds. public relations;
  • dyrektor agencji PR.