Przejdź do menu Przejdź do treści

Ekonomia menedżerska

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Ekonomia menedżerska pozwoli Ci zdobyć aktualną, rzetelną i szeroką wiedzę ekonomiczną oraz nowoczesne umiejętności. Pozwoli zrozumieć różne aspekty działalności współczesnych przedsiębiorstw – od menedżerskiego, przez finansowy i prawny,  dostarczając umiejętności i kompetencji niezbędnych dla współczesnego menedżera, a także narzędzi wspomagających optymalizację decyzji i ułatwiających poruszanie się w warunkach postępującej cyfryzacji. 

Specjalność ma charakter praktyczny. Ćwiczenia odbywają się w formie szkoleń, treningów lub laboratoriów, a zagadnienia teoretyczne omawiane są w oparciu o metodę studiów przypadków.

Realizowane w ramach specjalności przedmioty specjalnościowe to: Praktyka działalności menedżerskiej, Finanse menedżerskie, Uwarunkowania prawne działalności gospodarczej, Menedżer w gospodarce cyfrowej, Rozwój kompetencji menedżera oraz Optymalizacja decyzji menedżerskich.

3 atuty specjalności: nowoczesność, wszechstronność, praktyczność.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Na specjalności poznasz: 

 • style zarządzania i przywództwa, 
 • techniki podejmowania decyzji oraz organizowania działalności firmy,
 • zasady efektywnego zarządzania czasem pracy,
 • narzędziownik menedżera, 
 • istotę finansów menedżerskich, 
 • prawno-podatkowe aspekty działalności gospodarczej, 
 • techniki i sposoby czytania i tworzenia umów,
 • dokumentację prawną w korporacji, 
 • rolę i znaczenie giełdy, 
 • zasady funkcjonowania rynku walutowego,
 • rynku pieniężnego oraz instrumenty rynku kapitałowego, 
 • ryzyko kursowe, 
 • sposoby wyceny papierów wartościowych,
 •  zasady współpracy firmy z bankiem, 
 • oceny kondycji finansowej i  opodatkowania przedsiębiorstw oraz ubezpieczeń gospodarczych, 
 • obliczenie wartości pieniądza w czasie, 
 • wybrane narzędzia ICT wspomagające podejmowanie decyzji, 
 • zasady cyberbezpieczeństwa, 
 • ochrony danych osobowych i praw własności intelektualnej 
 • czy metody rozwiązywania problemów decyzyjnych.

Będziesz potrafił również dokonać diagnozy indywidualnego potencjału menedżerskiego (test samooceny, narzędzie psychometryczne, profil kompetencyjny).

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Po specjalności znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i analitycznych zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i publicznych oraz zdobędziesz wiedzę menedżerską niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Zdobyta wiedza pozwoli Ci aplikować zarówno do międzynarodowych korporacji, spółek giełdowych, jak również do firm szkoleniowych, instytucji finansowych, instytucji otoczenia biznesu, banków, i organizacji non-profit oraz firm z sektora usług publicznych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

W ramach rozszerzania i pogłębiania zainteresowań możesz zostać członkiem kół naukowych działających na kierunku, a w przypadku tej specjalności, kół działających przy Katedrze Ekonomii: FOREX, Ekonomia sportu lub Debaty ekonomiczne. Koła organizują liczne spotkania z praktykami gospodarczymi, naukowcami i badaczami, sportowcami oraz inwestorami. 

W trakcie studiów możesz realizować interesujące praktyki, publikować artykuły naukowe w czasopismach branżowych lub naukowych oraz współpracować w ramach badań naukowych.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3