Przejdź do menu Przejdź do treści

Handel zagraniczny

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Dlaczego Handel Zagraniczny? Wyobrażasz sobie dziś działalność gospodarczą bez kontaktów z zagranicą? Marzysz o karierze w międzynarodowej korporacji? Chcesz poznać tajniki prowadzenia działalności na zagranicznych rynkach? Ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

Rosnące znaczenie wymiany handlowej i ekspansja na rynki zagraniczne polskich przedsiębiorstw zwiększają zapotrzebowanie na pracowników znających specyfikę międzynarodowych uwarunkowań handlowych i gotowych do wyzwań.

W ramach prowadzonych na specjalności przedmiotach (m.in.: Biznes międzynarodowy, Rozliczenia międzynarodowe, Negocjacje i współpraca z partnerem zagranicznym, Badanie koniunktury i rynków zagranicznych) zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ekonomii międzynarodowej, organizacji handlu zagranicznego, ale również z dziedziny marketingu, badań rynkowych oraz komunikacji z zagranicznymi partnerami. Będzie to Twoim atutem w poszukiwaniu zatrudnienia w różnych działach gospodarki w kraju i za granicą.  

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Wiedza i praktyczne umiejętności! Na tej specjalności zdobędziesz umiejętności prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych w różnych krajach. Będziesz wiedział nie tylko jak dokonywać rozliczeń z partnerami z różnych krajów, prowadzić badania na różnych rynkach, jak efektywnie poszukiwać różnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa, w tym pochodzących z funduszy strukturalnych UE, lecz również zgłębisz tajniki negocjowania z partnerami pochodzącymi z różnych krajów.

Studenci na zajęciach pracują indywidualnie lub w grupach, analizując i omawiając realne problemy gospodarcze, przygotowując raporty i prezentacje odnoszące się do praktycznej strony prowadzenia działań z zakresu handlu zagranicznego w sposób aktywizujący do twórczej pracy.

Zyskujesz: 

 • poszukiwane na rynku kompetencje,
 • niezbędną dziś wiedzę i praktyczne umiejętności,
 • pewność siebie w konfrontacji z konkurencją,
 • szanse na większe zyski, jakie daje rynek międzynarodowy.

Pozwoli Ci to zyskać przewagę na rynku pracy w kraju i za granicą!

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Handel Zagraniczny - Twoja przyszłość

Po ukończeniu specjalności możesz:

 • pracować w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących bezpośrednią działalność na rynkach zagranicznych niezależnie od ich formy działalności;
 • pracować w dużych międzynarodowych korporacjach - ich centralach oraz filiach i oddziałach ulokowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą;
 • znaleźć zatrudnienie w instytucjach, organizacjach krajowych (rządowych lub pozarządowych) i międzynarodowych (np. europejskich), które prowadzą kontakty z partnerami zagranicznymi;
 • realizować swoje ambicje w prowadzeniu własnej firmy, wykorzystując możliwości rynku polskiego, europejskiego i globalnego.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Handel Zagraniczny - Dodatkowe aktywności

Wiedzę i umiejętności studenci specjalności mogą uzupełniać oraz sprawdzać w praktyce, poprzez m.in.:

 • działalność w Kole Naukowym International Challenge (przy Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych) (do inicjatyw koła należą np. organizacja corocznego seminarium „Dni Europejskie”, sieć networkingowa Inter-Net - międzynarodowa sieć kontaktów między studentami z różnych krajów);
 • wykłady otwarte/spotkania z praktykami;
 • konkursy ogólnouczelniane (np. konkurs na najlepszą pracę z zakresu międzynarodowej działalności gospodarczej) i międzynarodowe (np. Case Competition);
 • udział w badaniach realizowanych w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych (np. przygotowanie Raportu „Polski eksport w warunkach pandemii COVID-19"). 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3