Przejdź do menu Przejdź do treści

Finanse i ekonomia biznesu - studia magisterskie na UE Katowice w Filii w Rybniku

Finanse i ekonomia biznesu na studiach niestacjonarnych II stopnia to kierunek praktyczny prowadzony w Filii w Rybniku, ukierunkowany na rozwój umiejętności i kompetencji praktycznych, stanowiących fundament pracy specjalistów w obszarze finansów i ekonomii biznesu zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. 

Kierunek dostarcza kompleksowej wiedzy w zakresie praktycznych, jak i teoretycznych aspektów w obszarze ekonomii biznesu, finansów oraz w zakresie kreowania postaw przedsiębiorczości, odpowiedzialności za dobro wspólne, umiejętności krytycznego myślenia.

Powstał z myślą o absolwentach studiów I stopnia dowolnego kierunku, którzy zamierzają uzyskać tytuł magistra, zdobywając nowe kompetencje lub poszerzając wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania przedsiębiorstwem czy psychologii biznesu niezbędną do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach usługowych, wytwórczych, instytucjach sektora publicznego, instytucjach finansowych czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zapoznaj się z krótką prezentacją video kierunku! oraz odwiedź wirtualnie Filię UE w Rybniku!

Dlaczego warto?

Studia umożliwią Ci zdobycie wiedzy specjalistycznej równocześnie z umiejętnościami praktycznymi, tak poszukiwanymi na obecnym rynku pracy. Zdobyta wiedza wraz z umiejętnościami i kompetencjami biznesowymi umożliwią Ci skuteczne kształtowanie własnej ścieżki kariery oraz podejmowanie efektywnych decyzji w codziennym życiu. Studia są adresowane zarówno do absolwentów kierunków ekonomiczno – finansowych jak również do osób posiadających inne wykształcenie kierunkowe. Praktyczny profil kształcenia oraz możliwość łączenia pracy zawodowej z nauką pozwalają osiągnąć zamierzone cele w sposób maksymalnie ciekawy i dogodny.

Kompetencje po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i ekonomia biznesu będziesz przygotowany praktycznie oraz merytorycznie do rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianymi finansami i biznesem, które współcześnie stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla przedsiębiorstw prywatnych, instytucji finansowych, instytucji publicznych, podmiotów polityki gospodarczej i społecznej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiądziesz kompetencje teoretyczne i praktyczne w zakresie finansów i ekonomii biznesu, rozwiniesz się analityczne, poszerzysz umiejętności informatyczne, udoskonalisz kompetencje językowe oraz nauczysz się pracy w grupie.

Możliwości pracy po studiach

Jako absolwent kierunku Finanse i ekonomia biznesu będziesz przygotowany do podjęcia pracy specjalisty z zakresu finansów, doradztwa biznesowego w podmiotach szeroko rozumianego sektora prywatnego i publicznego. Studia na tym kierunku pomogą Ci również z sukcesem prowadzić i rozwijać własny biznes. Uzyskana wiedza oraz poszerzone kompetencję językowe mogą stać się przepustką do podjęcia pracy w międzynarodowych korporacjach finansowych i niefinansowych. 

Kończąc studia możesz pracować m.in. jako:

 • specjalista ds. administracyjnych, 
 • specjalista ds. ekonomicznych
 • specjalista kadrowo-płacowy
 • specjalista ds. ubezpieczeń
 • urzędnik samorządowy
 • analityk bankowy, finansowy, kredytowy itp.
 • pracownik finansowo-księgowy,
 • doradca bankowo-ubezpieczeniowy
 • doradca inwestycyjny
 • kierownik ds. analiz ekonomicznych/controllingu itp.

Program studiów

W trakcie studiów poszerzysz swoją wiedzę o strategie finansowe, nowoczesne koncepcje zarządzania, poznasz zagadnienia dotyczące ekonomii menedżerskiej, zarządzania projektami, controllingu, prawa oraz psychologii biznesu.

Program studiów umożliwi Ci nabycie umiejętności miękkich oraz poszerzenie kompetencji informatycznych, a także językowych, tak ważnych ze względu na usytuowanie  przygraniczne regionu oraz dużą mobilność mieszkańców. Dzięki 3-miesięcznym praktykom zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe.

Program studiów zakłada wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (od wykładu, poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania po szczegółowe analizy przypadków). Szczególny nacisk kładzie się na aktywizujące formy pracy ze studentami (dyskusje, burze mózgów, opracowania projektów, prezentacje multimedialne czy symulacje zdarzeń). Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz przedstawiciele praktyki biznesu.

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną kierunku Finanse i ekonomia biznesu stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz przedstawiciele środowiska biznesu - specjaliści z zakresu finansów, rachunkowości, controllingu, ekonomii, informatyki, ubezpieczeń.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z zagranicznych uczelni, wyjazdach studyjnych oraz spotkaniach z praktykami biznesu. 

Współpraca

Filia w Rybniku współpracuje m.in. z Jastrzębską Spółką Węglową SA. W ramach tej współpracy organizowane są spotkania z praktykami, wyjazdy studyjne oraz praktyki dla naszych studentów. 

Współpracujemy również z wieloma firmami regionalnymi, w szczególności z: PREVAC Sp. z o.o., Firma MICHAEL, Perfekt Sp. z o.o., NZOZ PLR SALUS Sp. z o.o., Mikołowski Bank Spółdzielczy; z podmiotami sektora publicznego np. ZUS Oddział Rybnik; z władzami miasta Rybnik; z jednostkami samorządu terytorialnego, w których nasi studenci realizują projekty oraz praktyki zawodowe.

Studia na kierunku dają możliwość uczestniczenia w projektach oraz w ogólnouczelnianych wydarzeniach:

 • Międzynarodowa wymiana studentów w ramach programu Erasmus+,
 • OrientationDays, 
 • International Week – New Frontiers in Finance and Investments czy International Week – Internet Communication Management. 
 • współpraca z uczelniami czeskich miast przygranicznych (Opava, Ostrava, Karvina).

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji mamy rozbudowaną infrastrukturę Filii w Rybniku: dysponujemy dobrze zaopatrzoną biblioteką, salami informatycznymi, aulą oraz wieloma salami dydaktycznymi. Na terenie Kampusu istnieje możliwość skorzystania z parkingu, działa bufet oraz kącik do odpoczynku. Filia Uniwersytetu mieści się w samym centrum Rybnika (do rynku miasta dojdziesz w 3 minuty) w otoczeniu zieleni i miejsc rekreacji. 

Erasmus+

Studenci studiów niestacjonarnych mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie) w ramach programu Erasmus+.

Po jakich kierunkach można studiować?

Studia  niestacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku Finanse i ekonomia biznesu umożliwiają kontynuowanie nauki i zdobycie tytułu magistra absolwentom studiów licencjackich i inżynierskich głównie z obszaru nauk społecznych, inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych. 

Zapraszamy absolwentów kierunków finansowych (np. Finanse i rachunkowość, Finanse i podatki itp.), ekonomicznych (np. Ekonomia, Przedsiębiorczość), administracyjnych (Administracja, Prawo), czy związanych z zarządzaniem (np. Zarządzanie i marketing, Zarządzanie i inżynieria produkcji). Wybór innego kierunku na studiach II stopnia może przyczynić się do poszerzenia kompetencji absolwenta studiów I stopnia, tym samym zwiększyć jego szanse na rynku pracy. Taki wybór wpisuje się w ceniony obecnie trend kształcenia się przez całe życie.

Jak się dostać

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne. 

Kandydaci na studia drugiego stopnia kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów. W ramach limitów miejsc przyjmowani są kandydaci, których ocena na dyplomie jest nie niższa niż ocena graniczna ustalona przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Wyjątkiem jest kierunek logistyka (3 semestralna), gdzie wymagany jest dyplom inżyniera lub magistra.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   3500 PLN [szczegóły i zniżki]

Limit miejsc 

50 osób

Skontaktuj się z nami

Filia w Rybniku
ul. Rudzka 13 bud. B
44-200 Rybnik

tel. 32 43 29 850, 32 43 29 851
e-mail: dziekanat_filia@ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3