Przejdź do menu Przejdź do treści

Finanse i rachunkowość - studia licencjackie na UE Katowice

Kierunek Finanse i rachunkowość oferuje nowoczesny i praktyczny program kształcenia umożliwiający studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych finansów i rachunkowości.

Główne atuty kierunku:

 • Unikatowa oferta dydaktyczna wspierana innowacyjnymi narzędziami dydaktycznymi,
 • Konstrukcja programu studiów umożliwiająca nabycie umiejętności współpracy w zespole, a także samodzielnego planowania i rozwoju kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych,
 • 5 zróżnicowanych programów specjalności: Finanse i inwestycje korporacji, Finanse i technologie cyfrowe, Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa, Współczesna bankowość,
 • Wieloletnie doświadczenie w kształceniu finansistów – profesjonalna kadra łącząca wiedzę naukową z doświadczeniem eksperckim,
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania,
 • Wykłady i warsztaty prowadzone przez praktyków z partnerskich organizacji krajowych i zagranicznych.

Dlaczego warto?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość pozwolą Ci na zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, jak również doświadczenia zawodowego w ramach oferty praktyk i staży zawodowych. Dzięki studiom na kierunku FiR poszerzysz także swoje kompetencje językowe (szeroka oferta lektoratów, wykłady w języku angielskim, możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+). W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i kompetencje cenione na rynku pracy, które będziesz mógł następnie doskonalić i poszerzać na studiach II stopnia

Kompetencje po studiach

W trakcie studiów poznasz m.in.:

 • Mechanizmy, zjawiska i instrumenty finansowe typowe dla finansów prywatnych i publicznych,
 • Podstawy funkcjonowania instytucji finansowych i podmiotów sfery realnej (w tym przedsiębiorstw),
 • Mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych,
 • Zasady podejmowania i realizacji inwestycji finansowych i rzeczowych,
 • Zasady ewidencji operacji gospodarczych i sporządzania sprawozdań finansowych,
 • Metody oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych i organizacji,
 • Metody stosowane w finansach i rachunkowości do analizy danych jakościowych i ilościowych,
 • Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • Uwarunkowania profesjonalnego wykonywania zawodu w obszarze finansów i rachunkowości.

Możliwości pracy po studiach

Jako absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość znajdziesz zatrudnienie m.in. jako:

 • specjalista ds. finansów w różnego rodzaju podmiotach i organizacjach (również międzynarodowych)
 • księgowy (w dużych i małych przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach finansowych oraz biurach podatkowych i rachunkowych)
 • specjalista w instytucjach finansowych (m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych) oraz innych podmiotach (np. izbach i urzędach skarbowych, nadzorze finansowym, audycie i kontroli wewnętrznej),
 • doradca podatkowy,
 • analityk i doradca finansowy, pośrednik finansowy,
 • analityk giełdowy,
 • specjalista z zakresu ubezpieczeń.

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość znajdują zatrudnienie m.in. w sektorze MSP, spółkach giełdowych, międzynarodowych korporacjach oraz instytucjach finansowych, np. EY, ING, Getin Bank, Deloitte, PwC, Capgemini, UNILEVER, Tauron, TDJ, Farmacol, Stalexport, Famur, Mostostal Zabrze, Alstom.  

Program studiów

Program studiów realizowany na kierunku wyróżnia się bardzo dobrym dopasowaniem do wymogów rynku pracy i możliwością indywidualizacji ścieżki kształcenia w ramach oferowanych specjalności. Metody prowadzenia zajęć są różnorodne – od wykładu tradycyjnego – przez powszechne wykorzystanie wykładów z użyciem technik multimedialnych i wykładów interaktywnych – po m.in. burze mózgów, dyskusje, debaty, opracowanie projektów czy analizę studium przypadku. Na zajęciach wykorzystywany jest arkusz kalkulacyjny (np. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego, Modelowanie finansowe z arkuszem kalkulacyjnym) i oprogramowanie specjalistyczne, np. Statistica, Gretl, SQL Server czy SAGE Symfonia.

Wykładowcy

Doświadczona kadra dydaktyczna, kształcąca na kierunku, posiada bogaty dorobek naukowy (publikowany w kraju i zagranicą), regularnie uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych i konferencjach naukowych oraz prowadzi wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych. Wielu wykładowców to eksperci posiadający doświadczenie praktyczne (biznesowe, doradcze, w sektorze finansowym, w administracji państwowej i samorządowej).

Studenci regularnie uczestniczą także w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z zagranicznych uczelni partnerskich np. University of Verona, University of Split, University of Bari, University of Essex, Keele University.

Współpraca

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość dadzą Ci możliwość uczestniczenia w warsztatach, wykładach i szkoleniach oraz projektach organizowanych wspólnie z partnerami kierunku m.in.:

 • ING Bank
 • HSBC
 • UBS Group
 • PwC
 • State Street Bank
 • Global BD Trading
 • Polski Standard Płatności
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Nasi studenci biorą udział w międzynarodowych projektach dydaktycznych organizowanych wspólnie z zagranicznymi uczelniami partnerskimi: 

 • Intensive Programme Sustainable Banking and Finance (InHolland University of Applied Sciences, CEU Universidad San Pablo in Madrid, Universidad Zaragoza, University College Ghent, Université Catholique de l’Ouest Nantes, University of Finance and Administration in Prague) 
 • Project Week in Finance & Logistics (we współpracy z Odisee University Brussels)
 • różnych aktywnościach realizowanych w formule COIL, Collaborative Online International Learning (wspólnie z UCO Angers, VSB - Technical University of Ostrava, InHolland UoAS)

Studenci kierunku FiR mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowo-badawcze w jednym z kół naukowych: 

 • Analiz Rynku Finansowego,
 • Finansów przedsiębiorstw „Start-up”
 • Inżynierii Finansowej,
 • Modelowania Finansowego „Quantum”,
 • Prawa Finansowego „Aureus”,
 • Rachunkowości „Rachmistrz”

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku FiR mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Hiszpanii, Portugalii, Włoch czy Austrii ale również do Chile, Korei Południowej czy na Tajwan.

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 1. kontynuować naukę na II stopniu na kierunku Finanse i rachunkowość
 2. wybrać nową specjalność na kierunku Finanse i rachunkowość rozwijającą wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień zrównoważonego rozwoju: Finanse zrównoważone
 3. wybrać specjalność w języku angielskim na kierunku Finanse i rachunkowość skoncentrowaną na metodach ilościowych analizy danych finansowych: ARIMA
 4.  wybrać specjalność kierunku Finanse i rachunkowość rozwijającą wiedzę z zakresu rachunkowości: Rachunkowość- ścieżka ACCA lub Rachunkowość i podatki
 5. wybrać jedną z pozostałych specjalności kierunku Finanse i rachunkowość rozwijającą wiedzę z wybranego przez Ciebie obszaru zainteresowań,
 6. wybrać pokrewny kierunek Finance and Accounting in Business (program w języku angielskim).

Jak się dostać

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej  500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacjirekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

5. Sprawdź wyniki

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

 

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks
 3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy
 4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.
 6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK2, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek!

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Wprowadzone wyniki z matury powinny pokrywać się z wynikami uzyskanymi na świadectwie.

Dane będą również zweryfikowane z systemem KReM (Krajowym Rejestrem Matur).

W przypadku poprawiania matury lub zdawania dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wykształcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź, czy podanie uzupełnione jest prawidłowo

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

7. Skompletuj dokumenty

 

1. Podaniena studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach.
    Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania 
    wyników z aneksu do matury, również ten aneks

3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy

4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek
    prowadzony jest w języku angielskim.

6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli
    kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

 

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

8. Złóż dokumenty

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzudni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   3500 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe   

115 - tyle w roku akademickim 2023/2024 wynosi próg punktowy na kierunek FiR. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc   

250 - studia stacjonarne
150 - studia niestacjonarne

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7151

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3