Finanse i rachunkowość - studia I stopnia

1. OPIS STUDIÓW

Funkcjonowanie w gospodarce rynkowej wszelkiego rodzaju podmiotów wymaga podejmowania określonych decyzji finansowych dotyczących pozyskiwania i wykorzystania kapitałów niezbędnych do prowadzenia działalności. Do tego potrzebne są wysokiej jakości informacje finansowe, do przygotowania których zobowiązane są podmioty niezależnie od ich wielkości i formy własności.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość przybliżają mechanizmy finansowe działające w różnego rodzaju podmiotach – przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, jednostkach sektora finansów publicznych. Moduły, składające się na program kształcenia:

 • Pozwalają zrozumieć zasady funkcjonowania rynków finansowych i możliwości wykorzystania ich instrumentów
 • Umożliwiają poznanie zasad działania instytucji kredytowych i relacji zachodzących między nimi a przedsiębiorstwami
 • Tłumaczą istotę inwestycji i możliwości w zakresie oceny ich opłacalności
 • Wyjaśniają istotę ubezpieczeń i ich rolę w działalności gospodarczej
 • Tłumaczą zasady opodatkowania jednostek gospodarczych
 • Pozwalają nabyć praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań finansowych w różnego rodzaju podmiotach
 • Wyjaśniają możliwości wykorzystania i analizowania informacji finansowych, w tym dotyczących sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów
 • Uczą zasad oceniania i eliminowania ryzyka związanego z finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej i w konsekwencji podejmowania trafnych decyzji finansowych
 • Pozwalają poznać możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych w przygotowaniu i analizowaniu informacji finansowych.

2. KORZYŚCI

Program kształcenia dla kierunku Finanse i rachunkowość uwzględnia zarówno najnowsze osiągnięcia dyscypliny naukowej finanse, jak i potrzeby rynku pracy. Opracowując koncepcje większości specjalności korzystano z opinii praktyków, ekspertów z zakresu bankowości, rachunkowości, ubezpieczeń, podatków.

Ukończenie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość daje możliwości zatrudnienia w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, skarbowych, jednostkach samorządowych oraz pionach finansowo-księgowych różnego typu podmiotów. Absolwenci mogą podjąć prace na samodzielnych stanowiskach jako:

 • Księgowi
 • Specjaliści bankowi
 • Analitycy finansowi
 • Analitycy giełdowi
 • Specjaliści z zakresu ubezpieczeń

Poszczególne specjalności przygotowują do uzyskania certyfikatów i uprawnień zawodowych (np. specjalista bankowy, biegły rewident, doradca podatkowy, makler giełdowy).

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów, lektoratów, zajęć wychowania fizycznego. Dobór form zajęć dydaktycznych oraz proporcje liczby godzin wynikają z charakteru założonych efektów kształcenia. W trakcie zajęć wykorzystywane są techniki multimedialne oraz, w zależności od przedmiotu, odpowiednie specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Pracownicy realizujący zajęcia na kierunku Finanse i rachunkowość posiadają szerokie kompetencje naukowe i dydaktyczne, a także doświadczenia praktyczne.

4. SPECJALNOŚCI

Specjalności
Analityk finansowy
Finanse zatrudnienia
Finance and Accounting for Business – studia po angielsku
Inżynieria finansowa
Rachunkowość i podatki
Rachunkowość i rewizja finansowa
Specjalista bankowy
Ubezpieczenia

5. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość mogą działać w kołach naukowych funkcjonujących na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, do których należą:

 • Koło Naukowe Finanse Menedżerskie (Katedra Finansów Publicznych)
 • Koło Naukowe Modelowania Finansowego QUANTUM (Katedra Finansów Publicznych)
 • Koło Naukowe PRODAJ (Katedra Bankowości i Rynków Finansowych)
 • Koło Naukowe Bankowości oraz Studencka Poradnia Finansowa (Katedra Bankowości i Rynków Finansowych)
 • Koło Naukowe Inżynierii Finansowej (Katedra Bankowości i Rynków Finansowych)
 • Koło Naukowe Glob-Fin (Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej)
 • Koło Naukowe Analiz Rynku Finansowego (Katedra Matematyki Stosowanej)
 • Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” (Katedra Rachunkowości)
 • Koło Naukowe Prawa Finansowego AUREUS (Katedra Prawa i Ubezpieczeń)