Przejdź do menu Przejdź do treści

Finanse i technologie cyfrowe

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność „Finanse i technologie cyfrowe” prowadzona na kierunku Finanse i Rachunkowość powstała jako efekt postępu technologicznego i cyfryzacji, dokonującego się we wszystkich sektorach współczesnej gospodarki, w tym również w sektorze finansowym. Postęp ten prowadzi do zmian w gospodarce finansowej podmiotów i instytucji, na rynku pojawiają się nowe formy pośrednictwa finansowego i firmy z branży IT ściśle ze sobą współpracujące.

Celem kształcenia na specjalności „Finanse i technologie cyfrowe” jest przygotowanie jej absolwentów do wykonywania zawodu finansisty w warunkach dynamicznie postępującego procesu cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Specjalność ma charakter unikatowy wskutek przygotowania koncepcji kształcenia w obszarze finansów, wzbogaconej o narzędzia technologii cyfrowej stosowanej coraz szerzej w biznesie.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent specjalności otrzyma zaawansowaną i wyprofilowaną wiedzę z zakresu finansów wzbogaconą o akcesoria technologii cyfrowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności „Finanse i technologie cyfrowe” uzyska kwalifikacje umożliwiające mu efektywne wykorzystanie narzędzi techniki cyfrowej w gospodarce finansowej podmiotów i instytucji funkcjonujących w niestabilnym otoczeniu rynkowym. Absolwent specjalności będzie mieć możliwość poznania i lepszego zrozumienia procesów zachodzących we współczesnym systemie finansowym gospodarki globalnej oraz zdobędzie innowacyjną wiedzę i nowe umiejętności z zakresu finansów.

Program specjalności ma charakter innowacyjny. Łączy bowiem wiedzę z zakresu finansów z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Umiejętność wykorzystania szerokiej gamy narzędzi cyfrowych (m.in. SQL, języka Visual Basic) połączona z innowacyjną wiedzą finansową (np. z zakresu finansów cyfrowych, data science w praktyce finansowej, innowacji płatniczych i kryptowalut czy finansów społecznościowych) pozwoli na realizację praktycznych efektów w procesie kształcenia ekonomicznego i podniesie jego wartość w środowisku pracodawców.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności mają szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia, m.in. w:

  • bankach i innych instytucjach finansowych,
  • podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi, w tym świadczących na ich rzecz usługi outsourcingowe,
  • podmiotach niefinansowych,
  • firmach konsultingowych i audytorskich,
  • przedsiębiorstwach z branży IT.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Specjalność tworzona wspólnie przez środowisko finansistów i informatyków, co zapewnia jej interdyscyplinarny wymiar i charakter, wpisujący się w trendy, obserwowane obecnie na rynku pracy.

Studenci studiujący na specjalności mają możliwość aktywnego uczestnictwa w kołach naukowych, prowadzonych przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych, tj. Kole Naukowym Bankowości i Kole Naukowym Inżynierii Finansowej oraz Kole Naukowym Glob- Fin, działającym przy Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3