Rachunkowość i podatki

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Program specjalności przygotowany jest dla studentów, którzy pragną zdobyć specjalistyczna wiedzę z zakresu rachunkowości i polskiego prawa podatkowego. W ramach specjalności podejmowana jest problematyka:

 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych, w szczególności z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych
 • Sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości
 • Analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i jego wyniku finansowego
 • Ustalania obciążeń podatkowych przedsiębiorstw
 • Praw i obowiązków podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych oraz procedur obowiązujących w postępowaniu podatkowym
 • Konsekwencji sprawozdawczych i podatkowych specyficznych transakcji gospodarczych
 • Kosztów pracy, w szczególności ubezpieczeń społecznych.

Celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy i ukształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie: specyfiki rachunkowości finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, kompleksowej obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw, opodatkowania osób fizycznych i prawnych prowadzących działalności gospodarczą. Specjalność „Rachunkowość i podatki” przygotowuje profesjonalną kadrę do pracy zarówno w działach księgowo-finansowo-podatkowych podmiotów gospodarczych, jak również do obsługi księgowej i podatkowej własnej działalności gospodarczej.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent tej specjalności wyposażony jest w wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji pracownika wszystkich pionów służb księgowo-skarbowych. Absolwent po odpowiedniej praktyce zawodowej ma rzetelne podstawy do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego, bilansisty w różnych podmiotach gospodarczych bez względu na formę własności, doradcy w zakresie organizacji rachunkowości i prowadzenia polityki podatkowo-finansowej oraz przeprowadzania analizy sytuacji majątkowo-finansowej w podmiotach gospodarczych. Oferowana ścieżka kształcenia oraz kontakty uczelni z urzędami skarbowymi, a także doradcami podatkowymi zapewniają studentom zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania systemu podatkowego, w tym także prowadzenia analiz podatkowych, a także prowadzenia doradztwa podatkowego.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci tej specjalności mają szerokie możliwości znalezienia pracy w takich obszarach i miejscach jak na przykład:

 • W działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych
 • W podmiotach sektora finansów publicznych (urzędy i izby skarbowe, urzędy samorządowe, Ministerstwo Finansów)
 • Doradztwo podatkowe
 • Praca w audycie i kontroli wewnętrznej
 • Praca w administracji skarbowej i celnej
 • W biurach rachunkowych, spółkach konsultingowych oraz zajmujących się doradztwem podatkowym i inwestycyjnym
 • Własne przedsiębiorstwa
 • Agencje rozwoju regionalnego