Przejdź do menu Przejdź do treści

Rachunkowość i podatki

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Program specjalności przygotowany jest dla studentów, którzy chcą pozyskać specjalistyczną wiedzę z zakresu rachunkowości oraz obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych i ludności, a także nabyć umiejętności ustalania i rozliczeń zobowiązań publiczno-prawnych przy wykorzystaniu technik informatycznych.

W ramach specjalizacji podejmowana jest problematyka:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programów finansowo - księgowych, w szczególności w odniesieniu do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw
 • sporządzania i wykorzystywania sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa 
 • ustalania i rozliczania zobowiązań podatkowych przedsiębiorstw,
 • ustalania i rozliczania zobowiązań podatkowych gospodarstw domowych. 
 • praw i obowiązków podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych oraz procedur obowiązujących w postępowaniu podatkowym,
 • konsekwencji sprawozdawczych i podatkowych specyficznych transakcji gospodarczych,
 • księgowego i podatkowego ujęcia kosztów pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Celem tej specjalności przekazanie wiedzy i ukształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie: specyfiki rachunkowości finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, kompleksowej obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw, opodatkowania osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowania ludności oraz dokonywania rozliczeń publiczno-prawnych przez podatników i płatników podatków.

Specjalność "Rachunkowość i podatki" przygotowuje profesjonalną kadrę do pracy zarówno w działach księgowo-finansowych- podatkowych podmiotów gospodarczych jak również do obsługi księgowej i podatkowej własnej działalności gospodarczej.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent tej specjalności wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji pracownika wszystkich pionów służb księgowo – skarbowych. Absolwent po odpowiedniej praktyce zawodowej ma rzetelne podstawy do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego, bilansisty w różnych podmiotach gospodarczych bez względu na formę własności, doradcy w zakresie organizacji rachunkowości i prowadzenia polityki podatkowo-finansowej. Oferowana ścieżka kształcenia oraz współpraca uczelni z podmiotami administracji skarbowej oraz doradcami podatkowymi, w zakresie organizowania praktyk, seminariów i konferencji dydaktycznych, umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zasad funkcjonowania systemu podatkowego, w tym także prowadzenia analiz podatkowych, a także dają podstawy do doradztwa w zakresie rozwiązań podatkowych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci tej specjalności mają szerokie możliwości znalezienia pracy w takich obszarach i miejscach jak na przykład :

 • w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych,
 • w działach finansowo-księgowych podmiotów sektora finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, ZUS, NFZ, agencje rządowe) 
 • w departamentach podatkowych administracji skarbowej (urzędy skarbowe i celno-skarbowe, izby administracji skarbowej, Ministerstwo Finansów),
 • w kancelariach doradztwa podatkowego,
 • w biurach rachunkowych, 
 • spółkach konsultingowych

Ponadto, absolwenci specjalności mogą prowadzić własne przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą finansowo-księgowo- podatkową innych firm

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci specjalności mogą aktywnie kształtować swoje umiejętności działając w Kole Naukowym Rachunkowości „Rachmistrz” (Katedra Rachunkowości)www.rachmistrz.ue.katowice.pl. Opiekun koła – mgr Iwona Franczak.

Realizowana od wielu lat współpraca Katedry Finansów ze Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych umożliwia uczestniczenie w organizowanych wspólnie konferencjach naukowo-dydaktycznych, podejmowanie pracy oraz odbywanie praktyk w Kancelariach doradztwa podatkowego. 

Ponadto absolwenci specjalności mogą wziąć udział w organizowanym cyklicznie  konkursie na najlepszą pracę licencjacką o tematyce podatkowej.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca