Przejdź do menu Przejdź do treści

Rachunkowość i rewizja finansowa

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego niezbędne jest weryfikowanie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych przekazywanych użytkownikom zewnętrznym przez podmioty. Rolę osoby sprawdzającej i oceniającej poprawność przygotowanych informacji pełni biegły rewident. Jest to zawód zaufania publicznego, wymagający posiadania szczególnie wysokich kwalifikacji, potwierdzonych odpowiednim certyfikatem wydawanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta są też poszukiwanymi specjalistami do pracy na samodzielnych stanowiskach w działach księgowych, gdyż ich kompetencje zapewniają poprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wiarygodne sporządzanie sprawozdań finansowych. Znają oni również zagadnienia z zakresu opodatkowania działalności gospodarczej i obowiązków pracodawcy w obszarze ubezpieczeń społecznych. Potrafią posługiwać się odpowiednimi systemami finansowo-księgowymi, gwarantującymi szybkie uzyskanie przydatnych i wiarygodnych informacji finansowych.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi specjalność „Rachunkowość i rewizja finansowa”, w ramach której studenci zostaną przygotowani do uzyskania kwalifikacji biegłego rewidenta oraz do pracy w komórkach finansowo-księgowych na samodzielnych i pomocniczych stanowiskach w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Celem specjalności „Rachunkowość i rewizja finansowa” jest przekazanie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności w szczególności z zakresu:

 • Sprawozdawczości finansowej,
 • Audytu finansowego
 • Opodatkowania jednostek gospodarczych
 • Rachunkowości budżetowej
 • Wykorzystania narzędzi informatycznych w rachunkowości

Studiowanie na specjalności „Rachunkowość i rewizja finansowa” umożliwia więc zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na:

 • Prowadzenie rachunkowości w podmiocie gospodarczym oraz w biurach rachunkowych, centrach usług finansowych, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w oparciu o krajowe regulacje prawne (standardy)
 • Analizę sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu dla różnorodnego kręgu odbiorców
 • Prowadzenie rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie realizacji budżetów państwa, jednostek samorządów terytorialnych
 • Sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek sektora finansów publicznych
 • Ustalanie obciążeń podatkowych jednostek gospodarczych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwent specjalności „Rachunkowość i rewizja finansowa” uzyskuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy:

 • W przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowisku samodzielnego księgowego
 • W jednostkach sektora finansów publicznych
 • W jednostkach zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym
 • W firmach audytorskich w charakterze asystenta biegłego rewidenta
 • Prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług finansowo-księgowych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Program specjalności Rachunkowość i Rewizja Finansowa jest dostosowany do nowych efektów kształcenia wymaganych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, obejmuje przedmioty, których znajomość jest wymagana przez PIBR w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta. Ukończenie studiów na powyższej specjalności w znacznym stopniu ułatwi absolwentom uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta oraz umożliwi znalezienie satysfakcjonującej pracy w obszarze rachunkowości i audytu przedsiębiorstw.

Absolwent specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa może także rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Studenci specjalności Rachunkowość i Rewizja Finansowa mają możliwość współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „Rachmistrz” działającym przy Katedrze Rachunkowości. Członkowie Koła uczestniczą w konferencjach naukowych, wygłaszają i publikują referaty, biorą aktywny udział w ogólnopolskich konkursach z zakresu rachunkowości i audytu, organizują projekty, wykłady.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3