Przejdź do menu Przejdź do treści

Współczesna bankowość

1. OPIS SPECJALNOŚCI

W ramach specjalności Współczesna bankowość, student będzie mieć możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu funkcjonowania banku, w tym w szczególności produktów i usług bankowych. W ramach nowych przedmiotów wprowadzonych do oferty, będzie mógł zdobyć wiedzę na temat innowacji w sektorze bankowym oraz multichannelingu, tj. udostępniania produktów i usług bankowych w wielu kanałach, w tym w szczególności kanałach elektronicznych (bankowość internetowa i mobilna), jak również wiedzy dotyczącej działalności inwestycyjnej banków. 

W ramach programu specjalności skupiono się przede wszystkim na dostosowaniu oferty dydaktycznej do obecnych uwarunkowań rynkowych, co umożliwi zdobycie pożądanych umiejętności zawodowych oraz gwarantuje aktualność i adekwatność zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studia na specjalności Współczesna bankowość, umożliwią absolwentowi pozyskanie pogłębionej wiedzy na temat funkcjonowania banków na współczesnym rynku usług finansowych, oferty usług i produktów bankowych oraz obsługi klientów, z dużym naciskiem na innowacje we wszystkich wymienionych obszarach (produktowym, procesowym, organizacyjnym i rynkowym). W realizowanym programie specjalności, duża uwaga zostanie poświęcona rozwojowi umiejętności samodzielnego wykonywania obowiązków w każdym z wymienionych obszarów. W ramach kompetencji społecznych szczególny nacisk położony zostanie na kwestię etyki i odpowiedzialności za wykonywane działania oraz umiejętność współpracy w zespole pracowniczym. 

Przedmioty realizowane na specjalności:

  • Innowacje w sektorze bankowym
  • Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności banków
  • Działalność inwestycyjna banków
  • Multichanneling w bankowości i finansach
  • Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Celem kształcenia na specjalności Współczesna bankowość jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu pracownika bankowego zgodnie z obowiązującymi w bankach i instytucjach kredytowych standardami oraz wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców stawianymi współcześnie przed pracownikami bankowymi.

Absolwent specjalności uzyska wiedzę i umiejętności, pozwalające na pracę na stanowisku m.in. doradcy bankowego, analityka, jak również specjalisty w pozabankowych instytucjach pośrednictwa finansowego, m.in. sektorze fintech, firmach leasingowych, funduszach, czy firmach konsultingowych.

4. DODATKOWE INFO

Unikatowość specjalności Współczesna bankowość opiera się na trzech filarach:

  • Uwzględnieniu sugestii kierownictwa banków: PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Getin Bank, Deutsche Bank Polska S.A oraz Narodowego Banku Polskiego, co umożliwiło dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb praktyki bankowej, a tym samym zwiększy stopień zatrudnialności absolwentów
  • Umożliwieniu przystąpienia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB, a w konsekwencji uzyskanie stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego
  • Zwiększeniu konkurencyjności absolwentów na polskim rynku bankowym, ale także umożliwieniu im aplikowania o pracę zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami na terenie całej Unii Europejskiej, gdzie Certyfikat Bankowca ECB EFCB jest honorowany.

Studenci mają również możliwość aktywnego udziału w Kole Naukowym Bankowości, działającym przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych, co da im możliwość pogłębienia swojej wiedzy, poprzez udział w różnorodnych inicjatywach, m.in. szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca