Przejdź do menu Przejdź do treści

Nowoczesne zarządzanie bankiem

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Nowoczesne zarządzanie bankiem jest dopasowana do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Jej program został opracowany we współpracy z przedstawicielami największych polskich banków. Głównymi atutami specjalności są:

 • Dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb praktyki bankowej w celu zwiększenia stopnia zatrudnialności absolwentów.
 • Zwiększenie konkurencyjności absolwentów na polskim rynku bankowym poprzez umożliwienie im przystąpienia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB, a w konsekwencji uzyskanie stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego.
 • Możliwość aplikowania o pracę na terenie całej Unii Europejskiej, gdzie Certyfikat Bankowca ECB EFCB jest honorowany.

Program specjalności zakłada, iż absolwent będzie miał możliwość nabycia pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bankowości i finansów, niezbędnej w Jego przyszłej pracy zawodowej. Przedmioty specjalnościowe koncentrują się m.in. na innowacyjnych aspektach działania banku, regulacjach i ryzyku towarzyszącym działalności bankowej, nowoczesnych modelach biznesowych banków oraz wycenie produktów bankowych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Specjalność Nowoczesne zarządzanie bankiem wzbogaci wiedzę absolwenta o kompleksowe informacje z zakresu zarządzania współczesnym bankiem, w szczególności zarządzania finansowego. W ramach specjalności rozwijane będą umiejętności wykorzystania innowacyjnych technik i narzędzi zarządzania bankiem, wyceny produktów bankowych, oceny ryzyka bankowego, analizy efektywności banku, jak również kompetencje społeczne związane m.in. z zarządzaniem zespołami pracowniczymi. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu na kierowanie zespołami pracowników na różnych szczeblach zarządzania bankiem oraz innymi instytucjami finansowymi, z uwzględnieniem ich specyfiki.

Przedmioty realizowane na specjalności:

 • Banki a konkurencja na rynku usług finansowych,
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi banku,
 • Regulacje, ryzyko i compliance w działalności banku,
 • Wycena produktów bankowych,
 • Nowoczesne modele biznesowe banków,
 • Ocena efektywności działalności banku.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Celem kształcenia na specjalności jest przygotowanie absolwentów do kierowania komórkami i jednostkami organizacyjnymi banku oraz innych instytucji finansowych, zgodnie ze standardami oraz wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców.

Absolwenci specjalności będą mieli możliwość podjęcia pracy w komórkach pionu operacyjnego, jak i strategicznego, m.in. w:

 • bankach,
 • instytucjach finansowych,
 • podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi, m.in. w sektorze fintech, 
 • firmach leasingowych, 
 • funduszach inwestycyjnych, 
 • niefinansowych podmiotach gospodarczych, w szczególnych tych, które korzystają z nowoczesnych usług i produktów bankowych,
 • firmach konsultingowych i audytorskich.

4. DODATKOWE INFO

W pracach nad programem specjalności udział wzięli m.in. przedstawiciele PKO Banku Polskiego, ING Banku Śląskiego, Getin Banku, Deutsche Banku oraz Narodowego Banku Polskiego. Prowadzący zajęcia na specjalności współpracują z wieloma bankami komercyjnymi w Polsce, instytucjami finansowymi oraz podmiotami sektora FinTech, co pozwala na silne powiązanie zajęć z praktyką gospodarczą.

Studenci specjalności mają możliwość aktywnego udziału w Kole Naukowym Bankowości, działającym przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych, poprzez uczestnictwo m.in. w szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca